Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Book Cover
Book
Author Mandanīʹpūr, Shahriyār.

Title Māh-i nīmʹrūz / Shahriyār Mandanīpūr.

Imprint Tihrān : Nashr-i Markaz, 1997.

Copies

Location Call No. Status
 GDL Central Library International Languages    Pe S MANDANIPUR,SHA    Available
Edition Chāp-i 1.
Description 149 p. ; 21 cm.
Note Short stories.
Contents Rang-i ātash-i nīmʹrūzī -- Māh-i nīmʹrūz -- Mih jangalhā-yi balūṭ -- Agar tābūt nadāshtah bāshad -- Āhū-yi kūr -- Ātash va rus -- Jāʼī, darahʹī- -- Daryā-yi ārāmish.
Added Title Page Title Midday moon
ISBN 964305165X

 
    
Available items only