Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Subjects are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
Vietnam -- History -- 20th century -- Fiction.    
      Cûòng phong : tỉ̉eu thuŷét / Nguŷẽn Phan Hách. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2015
      She weeps each time you're born / Quan Barry. PAS Central Library Fiction:Available   Book 2014
Vietnam -- History -- 20th century -- Juvenile fiction. : Lai, Thanhha,     
      Inside out & back again / Thanhhà Lại. PAS San Rafael Branch Juvenile, Fiction:Available   Book 2017
Vietnam -- History -- 1858-1945.    
      Vietnam : a history / Stanley Karnow. PAS Central Library Non-Fiction, 1st Floor:Available   Book 1983
      Vietnam : a history / Stanley Karnow. GDL Central Library Non-Fiction:Available, GDL Montrose Library Non-Fiction:Available   Book 1997
      Vietnam [sound recording] : a history / by Stanley Karnow. GDL Central Library Audiobook CD:Available   AudioBook 1998
      Vietnamese tradition on trial, 1920-1945 / David G. Marr. PAS Central Library Non-Fiction, 1st Floor:Available   Book 1981
Vietnam -- History -- 1945- : Fall, Bernard B.,     
      Viet-Nam witness, 1953-66 [by] Bernard B. Fall. GDL Central Library Non-Fiction:Available   Book 1966
  Vietnam History 1945-1975 -- 3 Related Subjects    
Vietnam -- History -- 1945-1975.    
      America's longest war : the United States and Vietnam, 1950-1975 / George C. Herring. GDL Montrose Library Non-Fiction:Available   Book 1986
      America's longest war : the United States and Vietnam, 1950-1975 / George C. Herring. PAS Central Library Non-Fiction, 1st Floor:Available   Book 2014
      Argument without end : in search of answers to the Vietnam tragedy / Robert S. McNamara, James G. Bli PAS Central Library Non-Fiction, 1st Floor:Available   Book 1999
      Autopsy of an unwinnable war : Vietnam / William C. Haponski with Jerry J. Burcham. GDL Central Library Non-Fiction:Available   Book 2019
18 additional entries    
Vietnam -- History -- 1945-1975 -- Drama.    
      The quiet American [videorecording] / Miramax Films and Intermedia Films present a Mirage Enterprises GDL Grandview Library DVD:Available, PAS Central Library DVD:Staff Reported Missing   DVD/Video 2003
      The quiet American [electronic resource].   eBook/eMedia 2002
Vietnam -- History -- 1945-1975 -- Fiction.    
      Gió mùa Đông-B̆ác / Tr̀ân Ngươn Phiêu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2008
      Thím Bảy Giỏi / Đỗ Bá Thế. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2016
Vietnam -- History -- 1945-1975 -- Juvenile fiction.    
      Always with you / written by Ruth Vander Zee ; illustrated by Ronald Himler. GDL Central Library Children's Fiction:Available   Book 2008
      Casualties of war / Chris Lynch. GDL Central Library Children's Fiction:Available   Book 2013
      Inside out & back again / Thanhha Lai. PAS Hastings Branch Juvenile, J Paperback:Available   Book 2012
  Vietnam History 1975- -- 2 Related Subjects    
Vietnam -- History -- 1975-    
      The aftermath, 1975-85 / by Edward Doyle, Terrence Maitland, and the editors of Boston Publishing Com GDL Central Library Oversized:Available   Book c1985
      Bitter victory : a veteran correspondent's dramatic account of his return to Vietnam and Cambodia ten PAS Central Library Non-Fiction, 1st Floor:Available   Book 1986
      Leaving Vietnam : the journey of Tuan Ngo, a boat boy / by Sarah S. Kilborne ; illustrated by Melissa GDL Montrose Library Children's Non-fiction:Available   Book 1999
      Vietnam, now : a reporter returns / David Lamb. GDL Central Library Non-Fiction:Available   Book 2002
2 additional entries    
Vietnam -- History -- 1975- -- Fiction. : Hillerman, Tony.     
      Finding moon / Tony Hillerman. GDL Chevy Chase Library Fiction:Available, GDL Pacific Park Library Fiction:Available, PAS Central Library Fiction, Mystery:Available   Book 1995
Vietnam -- History -- 1975- -- Juvenile fiction. : Kadohata, Cynthia.     
      A million shades of gray / Cynthia Kadohata. GDL Central Library Children's Fiction:Available, PAS Central Library Juvenile, JRHI Fiction:Available, PAS Hastings Branch Juvenile, JRHI Fiction:Available   Book 2010
Vietnam -- History -- Anecdotes. : Du Miên.     
      Vịêt Nam : sûói ngûòn văn minh phương đông / Du Miên Lê Thanh Hoa. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
Vietnam -- History -- Autonomy and independence movements. : Tran, Chau Ngoc,     
      Vietnam labyrinth : allies, enemies, and why the U.S. lost the war / Tran Ngoc Chau with Ken Fermoyle GDL Central Library Non-Fiction:Available   Book 2012
Vietnam -- History -- Fiction. : Ngọc Ngà.     
      ĐƯ`ơng kí^em họ Chu / Ngọc Ng`a. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1984?
Vietnam -- History -- Juvenile fiction.    
      Inside out & back again / Thanhha Lai. GDL Montrose Library Children's Fiction:Available, PAS Central Library Juvenile, Fiction:DUE 12-28-19, PAS Hastings Branch Juvenile, Fiction:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile, Fiction:DUE 01-27-16 Billed, PAS La Pintoresca Branch Juvenile, Fiction:Available, PAS Lamanda Park Branch Juvenile, Fiction:DUE 12-17-19, PAS Santa Catalina Branch Juvenile, Fiction:DUE 12-10-19   Book 2011
      Inside out & back again [sound recording] / Thanhha Lai. PAS Lamanda Park Branch Juvenile, Audio Books:Available   AudioBook 2012
      Inside out & back again [electronic resource] / Thanhha Lai.   eBook/eMedia 2012
      Saigong esŏ Aellabaema kkaji / T'angha Lai kŭl ; Hŭnnallin kŭrim ; Kim Nan-nyŏng omgim. GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2013
Vietnam -- History -- Juvenile films.      
      Families of Vietnam [videorecording] / Master Communications ; executive producer/director, Georgi Ma PAS Central Library Juvenile, DVDs Non-Fiction:Available   DVD/Video 2009
Vietnam -- History -- Juvenile literature.    
      Em học s̉ư Vịêt / soạn gỉa : N.T.T.L [Nguỹên Thị Tuýêt Long], [Hoàng Châu An] ; [minh họa : Tr̀ân GDL Central Library Children's International Languages:Will be deleted   Book 1990
      Huy`^en s̉ư đ`ơi H`ung / B̉ao-V^an B`ui Văn B̉ao bi^en soạn ; tranh vẽ c̉ua họa sĩ Nguỹ^en Đ`^ong, N GDL Central Library Children's International Languages:Will be deleted   Book 1989
      Lý-Công-Ủân và chíêu d̀ơi đô / B̉ao-Vân Bùi Văn B̉ao biên soạn ; bìa màu và tranh rụôt c̉ua họa sĩ GDL Central Library Children's International Languages:Will be deleted   Book 1989
      Lý Nam-Đ́ê & Trịêu Vịêt-Vương / B̉ao-Vân Bùi Văn B̉ao biên soạn ; bìa màu và tranh rụôt c̉ua họa s GDL Central Library Children's International Languages:Will be deleted   Book 1989
2 additional entries    
Vietnam -- History -- Later Le dynasty, 1428-1787 -- Fiction. : Khái Hưng,     
      Tiêu Sơn tráng sĩ : tỉêu thuýêt / Khái Hưng. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2001
Vietnam -- History, Military. : Spector, Ronald H.,     
      Advice and support. PAS Central Library Reference, Storage:Available   Book 1983
Vietnam -- History, Military -- 20th century.    
      Autopsy of an unwinnable war : Vietnam / William C. Haponski with Jerry J. Burcham. GDL Central Library Non-Fiction:Available   Book 2019
      Vietnam [electronic resource] : an Epic Tragedy, 1945-1975 / Max Hastings.   eBook/eMedia 2018
Vietnam -- History -- Nguŷẽn dynasty, 1802-1945.      
      Hue [videorecording] : the city on the Perfume River / produced by BR and Deutsche Welle TransTel. PAS Central Library DVD, Non-Fiction:Available   DVD/Video 2012
Vietnam -- History -- Translations into English -- Juvenile literature.    
      Huy`^en s̉ư đ`ơi H`ung / B̉ao-V^an B`ui Văn B̉ao bi^en soạn ; tranh vẽ c̉ua họa sĩ Nguỹ^en Đ`^ong, N GDL Central Library Children's International Languages:Will be deleted   Book 1989
      Lý-Công-Ủân và chíêu d̀ơi đô / B̉ao-Vân Bùi Văn B̉ao biên soạn ; bìa màu và tranh rụôt c̉ua họa sĩ GDL Central Library Children's International Languages:Will be deleted   Book 1989
      Lý Nam-Đ́ê & Trịêu Vịêt-Vương / B̉ao-Vân Bùi Văn B̉ao biên soạn ; bìa màu và tranh rụôt c̉ua họa s GDL Central Library Children's International Languages:Will be deleted   Book 1989
      Ngọn c̀ơ Lau : Đinh-Ḅô-Lĩnh dẹp loạn 12 śư quân / B̉ao-Vân Bùi Văn B̉ao biên soạn ; bìa màu và tran GDL Central Library Children's International Languages:Will be deleted   Book 1989
      Ph́ât c̀ơ nương t̉ư : Hai Bà Trưng đánh đủôi Tô-Định / B̉ao-Vân Bùi Văn B̉ao biên soạn ; bìa màu và GDL Central Library Children's International Languages:Will be deleted   Book 1990
Vietnam -- History -- Translations into French -- Juvenile literature.    
      Huy`^en s̉ư đ`ơi H`ung / B̉ao-V^an B`ui Văn B̉ao bi^en soạn ; tranh vẽ c̉ua họa sĩ Nguỹ^en Đ`^ong, N GDL Central Library Children's International Languages:Will be deleted   Book 1989
      Lý-Công-Ủân và chíêu d̀ơi đô / B̉ao-Vân Bùi Văn B̉ao biên soạn ; bìa màu và tranh rụôt c̉ua họa sĩ GDL Central Library Children's International Languages:Will be deleted   Book 1989
      Lý Nam-Đ́ê & Trịêu Vịêt-Vương / B̉ao-Vân Bùi Văn B̉ao biên soạn ; bìa màu và tranh rụôt c̉ua họa s GDL Central Library Children's International Languages:Will be deleted   Book 1989
      Ngọn c̀ơ Lau : Đinh-Ḅô-Lĩnh dẹp loạn 12 śư quân / B̉ao-Vân Bùi Văn B̉ao biên soạn ; bìa màu và tran GDL Central Library Children's International Languages:Will be deleted   Book 1989
      Ph́ât c̀ơ nương t̉ư : Hai Bà Trưng đánh đủôi Tô-Định / B̉ao-Vân Bùi Văn B̉ao biên soạn ; bìa màu và GDL Central Library Children's International Languages:Will be deleted   Book 1990
Vietnam Hmong Asian People Juvenile Literature : Giraud, Herve.     
      Basha : a Hmong child / by Hervé Giraud. PAS Santa Catalina Branch Juvenile, Non-Fiction:Available   Book 2005
Vietnam Holliday Graham 1969 Travel    
      Eating VieÌĐ̲t Nam : dispatches from a blue plastic table / Graham Holliday. PAS Central Library Non-Fiction, 1st Floor:Available, PAS Hill Avenue Branch Non-Fiction:Available   Book 2016
      Eating Vịêt Nam : dispatches from a blue plastic table / Graham Holliday. PAS Hill Avenue Branch Non-Fiction:Available   Book 2015
Vietnam Human Rights : United States.     
      H. Con. Res. 295, relating to continuing human rights violations and political oppression in the Soci   Book 2000
Vietnam Human Rights Evaluation : United States.     
      Human rights concerns in Vietnam : hearing before the Subcommittee on International Organizations, Hu   Book 2007
Vietnam Humanitarian Assistance American Ho Chi Minh City History : Riordan, John P.,     
      They are all my family : a daring rescue in the chaos of Saigon's fall / John P. Riordan with Monique GDL Central Library Non-Fiction:Available, PAS Central Library Non-Fiction, 1st Floor:Available, PAS Hill Avenue Branch Non-Fiction:Available   Book 2015
Vietnam Hunt Christopher 1954 Journeys : Hunt, Christopher,     
      Sparring with Charlie : motorbiking down the Ho Chi Minh trail / Christopher Hunt. PAS Central Library Non-Fiction, 1st Floor:Available   Book 1996
Vietnam Illustrated Childrens Books 21st Century Specimens    
      101 Truỵên k̉ê v̀ê Nh&#x01B0̃;ng nàng Công Chúa xinh đẹp / Minh Huỳên. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
      101 Truỵên k̉ê v̀ê th́ê gi&#x01A1́;i c̉ô tích dịêu kỳ / Minh Huỳên. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
      101 Truỵên k̉ê v̀ê Trí Thông Minh Cho Bé / Minh Huỳên. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
      365 Câu chuyện đưa bé vào giá̂c mơ : Chuyr̂n kẻ̂ cho bé trước khi ngủ.   Book 2013
2 additional entries    
Vietnam Illustrated Childrens Books Specimens    
      100 Truyện ngụ ngôn hay nhá̂t. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
      Thé̂ Giới trong má̆t Bé : Gợi mở tâm hò̂n Trẻ thơ / Phạm Nguyẽ̂n Toan. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
      Tuỷên Ṭâp Th̀ân Thoại N̉ôi Tíêng Th́ê Gi&#x01A1́;i. 1 / ngư&#x01A1̀;i dịch, Kim Cúc.   Book 2014
      Tuỷên Ṭâp Th̀ân Thoại N̉ôi Tíêng Th́ê Gi&#x01A1́;i. 2 / ngư&#x01A1̀;i dịch, Kim Cúc.   Book 2014
Vietnam Immigrants Family Relationships : Thai, Hung Cam,     
      Insufficient funds : the culture of money in low-wage transnational families / Hung Cam Thai. PAS Central Library Non-Fiction, 3rd Floor:Available, PAS Hill Avenue Branch Non-Fiction:Out of Collection   Book 2014
Vietnam Indochinese War 1946 1954 Fiction : Phan, Bá Kỳ.     
      Ṃôt l̀ân đã đ́ên : lịch s̉ư tỉêu thuýêt / Phan Bá Kỳ. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2007
Vietnam Instrumental Music      
      Instrumental music of Vietnam [sound recording] GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1992
Vietnam -- Intellectual life. : Marr, David G.     
      Vietnamese tradition on trial, 1920-1945 / David G. Marr. PAS Central Library Non-Fiction, 1st Floor:Available   Book 1981
Vietnam Intercountry Adoption History 20th Century : Sachs, Dana.     
      The life we were given : Operation Babylift, international adoption, and the children of war in Vietn GDL Central Library Non-Fiction:Available   Book 2010
Vietnam Interior Decoration : Hartingh, Bertrand de.     
      Vietnam style / photographs by Luca Invernizzi Tettoni ; [text by] Bertrand de Hartingh and Anna Crav PAS Central Library Non-Fiction, 3rd Floor:Available   Book 2007
Vietnam -- Interviews. : Chuc, Teresa Mei,     
      Invisible light / Teresa Mei Chuc. PAS Allendale Branch Non-Fiction:Available   Book 2018
Vietnam Jungle Animals : Drollette, Dan,     
      Gold rush in the jungle : the race to discover and defend the rarest animals of Vietnam's "lost world GDL Central Library Non-Fiction:Available, PAS Central Library Non-Fiction, 3rd Floor:Available   Book 2013
Vietnam -- Juvenile drama.      
      The lotus seed [videorecording] / produced by Lancit Media Productions, a production of WNED-TV & GPN PAS Central Library Juvenile, DVDs:Available   DVD/Video 2007
Vietnam -- Juvenile fiction.    
      A grain of rice / Nhung N. Tran-Davies. PAS Central Library Juvenile, JRHI Fiction:DUE 12-22-19, PAS Hastings Branch Juvenile, JRHI Fiction:DUE 12-30-19, PAS Hill Avenue Branch Juvenile, JRHI Fiction:Available   Book 2018
      The Buddha's diamonds / Carolyn Marsden and Th̀ây Pháp Nîẹm. PAS Central Library Juvenile, Fiction:Available   Book 2008
      Free-fire zone / Chris Lynch. GDL Central Library Children's Fiction:Available, PAS Hastings Branch Juvenile, JRHI Fiction:Available   Book 2012
      In a village by the sea / by Muon Van ; illustrated by April Chu. GDL Central Library Children's Fiction:Available, GDL Grandview Library Children's Fiction:Available, GDL Pacific Park Library Children's Fiction:Available, PAS Central Library Juvenile, Picture Books:Available, PAS Hastings Branch Juvenile, Picture Books:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile, Picture Books:Available, PAS Lamanda Park Branch Juvenile, Picture Books:Available, PAS Santa Catalina Branch Juvenile, Picture Books:Available   Book 2015
3 additional entries    
Vietnam -- Juvenile films.    
      Khan in Vietnam [videorecording] / written and directed by Vincent Garenq ; producers Olivier Brémond PAS Central Library Juvenile, DVDs Non-Fiction:Available   DVD/Video 2009
      Vietnam [videorecording] / a France, Canada, Iceland co-production presented by Marathon, Pixcom Prod PAS Central Library Juvenile, DVDs Non-Fiction:Available   DVD/Video 2005
Vietnam -- Juvenile literature.    
      Basha : a Hmong child / by Hervé Giraud. PAS Santa Catalina Branch Juvenile, Non-Fiction:Available   Book 2005
      Cooking the Vietnamese way / Chi Nguyen & Judy Monroe ; photographs by Robert L. & Diane Wolfe. PAS Hill Avenue Branch Juvenile, Non-Fiction:Available   Book 1985
      Vietnam / by David K. Wright. PAS Santa Catalina Branch Juvenile, Non-Fiction:Staff Reported Missing   Book 1989
      Vietnam / by Terri Willis. GDL Chevy Chase Library Storage:Available, GDL Pacific Park Library Children's Non-fiction:Available, PAS Hastings Branch Juvenile, Non-Fiction:Available, PAS Linda Vista Branch Juvenile, Non-Fiction:Available   Book 2002
7 additional entries    
Vietnam Keever Beverly Deepe Travel : Keever, Beverly Deepe.     
      Death zones and darling spies : seven years of Vietnam War reporting / Beverly Deepe Keever. PAS Central Library Non-Fiction, 1st Floor:Available   Book 2013
Vietnam Kidnapping Drama      
      Furie [electronic resource].   DVD/Video 2019
  Vietnam Languages -- See Also Vietnamese language
   
Vietnam Legislators Biography : Võ, Long Trîèu.     
      Ĥòi ký / Võ Long Trîèu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
  Vietnam Liberation Army -- See Vietnam (Democratic Republic). Quân đ̣ôi
   
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only