Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Book Cover
Book
Author Kossi, Paolo, author.

Title Nemesis : gortsoghutʻyuně, Soghomon Tʻehleryan, hatuk gorts / Paolo Kossi, Zh.B. Jian, Zhan Varuzhan.
Նեմեսիս : գործողությունը, Սողոմոն Թեհլերյան, հատուկ գործ / Պաոլո Կոսսի՝ Ժ.Բ. Ջիան՝ Ժան Վարուժան.

Publication Info. [Erevan?] : "Areg" hratarakchʻutʻyun : "Sizhest" hratarakchʻutʻyun, 2015.
[Երեվան՞] : "Արեգ" հրատարակչություն : "Սիժեստ" հրատարակչություն, 2015.
©2014

Copies

Location Call No. Status
 GDL Central Library Genocide Memorial Collection    Arm 956.62 KOS    Available
 GDL Central Library International Languages    Arm 956.62 KOS    Available

 
    
Available items only