Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
Vi j c398.54 BAS : Basu, Champaka.     
      King Akbar and the poor Brahmin. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1988
Vi j c495.922 VAN      
      V̀ân Vịêt ng̃ư. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1986
Vi j DAHL,ROA : Dahl, Roald,     
      Charlie và nhà máy sô cô la / Roald Dahl ; minh họa, Quentin Blake ; người dịch, Dương Tường. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
Vi j DICAMILLO,KAT : DiCamillo, Kate,     
      Những cuộc phiêu lưu sáng chói của Flora & Ulysses / Kate DiCamillo ; Lưu Chi, dịch ; K. G. Campbe GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
Vi j E CUONG DIEP : Cuong Diep.     
      Nhà tôi ̉ơ đâu ? = Where is my house / author, Karen Von Bamberger ; illustrator, Waldemar Buczynski GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1988
Vi j E LOUISE,A : Louise, Anna.     
      Sometimes-. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1989
Vi j HUONG DUONG      
      Đ̉ao dưa đ̉o / tranh Hứơng Dương. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1983
Vi j KINNEY,JEF    
      Nhật ký chú bé nhút nhát : "luật" của Rodrick / Jeff Kinney ; dịch giả, HGB tran group. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2009
      Nhật ký chú bé nhút nhát / Jeff Kinney ; dịch giả, Giang Vũ. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
Vi j NGUYEN,T : Nguŷẽn, Thụy Long,     
      B̀ây tỉêu qủi / Nguỹên Thụy Long. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1971
Vi j O BARKOW,HEN    
      Tom và Sofia b́ăt đ̀âu đi học = Tom and Sofia start school / Henriette Barkow ; [illustrated by] Pris GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
      Tom và Sofia b́ăt đ̀âu đi học = Tom and Sofia start school / Henriette Barkow ; [illustrated by] Pris GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
Vi j O BUI,B : Bùi, B̉ao Thạch.     
      I-t̀ơ vui = Fun alphabet / Bùi B̉ao Thạch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1983
Vi j O CARLE,ERI    
      Chú sâu róm quá đói = The very hungry caterpillar / by Eric Carle ; Vietnamese translation by Van Ngu GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1992
      Chú sâu róm quá đói = The very hungry caterpillar / by Eric Carle ; Vietnamese translation by Van Ngu GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1992
Vi j O CHRISTIAN,CHE    
      Where's the baby? = Em bé đâu r̂òi? / [Cheryl Christian ; photography, Laura Dwight]. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
      Where's the baby? = Em bé đâu r̂òi? / [Cheryl Christian ; photography, Laura Dwight]. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
Vi j O COWELL,CRE    
      Ta ̂nen làm gì v́̕oi em bé bu hu? = What shall we do with the boo hoo baby? / by Cressida Cowell ; il GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
      Ta ̂nen làm gì v́̕oi em bé bu hu? = What shall we do with the boo hoo baby? / by Cressida Cowell ; il GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
Vi j O HARTER,DEB    
      Đi Bô Xuyên Qua Rù'ng = Walking through the jungle / illustrated by Debbie Harter ; Vietnamese transl GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2001
      Đi Bô Xuyên Qua Rù'ng = Walking through the jungle / illustrated by Debbie Harter ; Vietnamese transl GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2001
Vi j O MCKEE,DAV    
      Elmer và bứơm = Elmer and butterfly / David McKee ; Ngô Minh Vân dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2010
      Elmer và bứơm = Elmer and butterfly / David McKee ; Ngô Minh Vân dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2010
      Elmer và chú ĝáu bông tĥát lạc = Elmer and the lost teddy / David McKee ; Ngô Minh Vân dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2010
      Elmer và chú ĝáu bông tĥát lạc = Elmer and the lost teddy / David McKee ; Ngô Minh Vân dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2010
2 additional entries    
Vi j O TRAN,TRU : Tran, Truong,     
      Going home, coming home / story, Truong Tran ; illustrations, Ann Phong = V̀ê nhà, thăm quê hương / t GDL Central Library Children's International Languages:DUE 10-05-21   Book 2003
Vi j ROWLING,J.K.    
      Harry Potter và hòn đá phù thủy / J.K. Rowling ; Lý Lan dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2013
      Harry Potter và phòng chứa bí mật / J.K. Rowling ; Lý Lan dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2001
Vi jE EASTMAN,P.D. : Eastman, P. D.     
      Mẹ có phải là mẹ của con? = Are you my mother? / P.D. Eastman ; Ngân Huyền dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
Vi jE SEUSS    
      Cáo đeo bít tất = Fox in socks / Dr. Seuss ; Hoàng Phương Thúy dịch. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 10-12-21   Book 2016
      Chúc mừng sinh nhật! / Dr. Seuss ; Hoàng Phương Thúy dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
      There's a wocket in my pocket! = Trong túi có bạn tóc búi! / Dr. Seuss ; Hoàng Phương Thúy dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
Vi jO BAZALDUA,BAR : Bazaldua, Barbara,     
      Nàng Bạch Tuye̋̂t và bảy chú lùn / lời: Barbara Bazaldua ; tranh: Nhóm Họa Sĩ Disney ; người dịch: GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
Vi jO BIELAWSKI,REB : Bielawski, Rebecca,     
      Traveling seeds = Hạt giống rong chơi / Rebecca Bielawski ; Mầm Nhỏ dịch. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 09-28-21   Book 2016
Vi jO BYRNE,RIC : Byrne, Richard,     
      Cuốn sách này vừa ăn mất con chó của tớ! / Richard Byrne ; Trang Hải dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2015
Vi jO CAMPBELL,ROD : Campbell, Rod,     
      Thân gửi sở thú / Rod Campbell ; Thanh Giang dịch. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 09-28-21   Book 2016
Vi jO CHUYEN      
      Chuyện kể tối mùa đông / nhiều tác giả. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
Vi jO COTE,GEN    
      Lâu đài của Mr. King = Mr. King's castle / tranh và lời, Geneviève Côté ; Lê Anh (Active Skills) dị GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2020
      Tài sản của Mr. King = Mr. King's things / tranh và lời, Geneviève Côté ; Lê Anh (Active Skills) d GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2020
      Chiếc máy của Mr. King = Mr. King's machine / tranh và lời, Geneviève Côté ; Lê Anh (Active Skills GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2020
Vi jO DONALDSON,JUL : Donaldson, Julia,     
      Bé Gì-đâu / lời, Julia Donaldson ; minh họa, Axel Scheffler, LU dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
Vi jO DYLAN,BOB    
      Một ngày xa nhau / Bob Dylan ; minh họa, David Walker ; biên dịch, Ngô Minh Tự. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 09-28-21   Book 2017
      Nếu chó chạy rông / Bob Dylan ; minh họa, Scott Campbell ; biên dịch, Ngô Minh Tự. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
Vi jO FELDMAN,THE : Feldman, Thea,     
      Người đẹp ngủ trong rứng / lời, Thea Feldman ; tranh, Nhóm họa sĩ truyện tranh Disney ; người GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
Vi jO FIVE      
      5 phút kể chuyện. Trên đường đua / người dịch: Vĩnh Đạt, Hoàng My. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
Vi jO JOHNSON,CRO : Johnson, Crockett,     
      Harold và bút sáp màu tím / Crockett Johnson ; Mo Chi, dịch. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 10-08-21   Book 2017
Vi jO LEHRHAUPT,ADA    
      Coi chừng: đừng mở cuốn sách này ra! / Adam Lehrhaupt kể ; Matthew Forsythe minh hoạ ; Khôi Nguy GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
      Làm ơn mở cuốn sách này ra! / Adam Lehrhaupt kể ; Matthew Forsythe minh hoạ ; Khôi Nguyên dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
Vi jO MARTIN,BIL    
      Ĝáu nâu, ĝáu nâu, ĝáu nhìn tĥáy gì đ̂áy? = Brown bear, brown bear, what do you see? / by Bill Mar GDL Central Library International Languages:Available, GDL Central Library International Languages:DUE 03-01-21 Billed   Book 2010
      Ĝáu nâu, ĝáu nâu, ĝáu nhìn tĥáy gì đ̂áy? = Brown bear, brown bear, what do you see? / by Bill Mar GDL Central Library International Languages:Available, GDL Central Library International Languages:DUE 03-01-21 Billed   Book 2010
Vi jO MARUTAN    
      Đây là ai? = Who am I? / tranh và lời: Marutan ; Nguyễn Hoàng Nhật Anh, nhóm SakuraKids dịch ; Kei GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2018
      Đây là cái gì ? = What is this? / tranh và lời: Marutan ; Nguyễn Hoàng Nhật Anh, nhóm SakuraKids d GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2018
Vi jO MATSUOKA,KYO : Matsuoka, Kyōko,     
      Toko đi đâu mất rồi? / tác giả, Matsuoka Kyoko ; minh họa, Kako Satoshi ; Trần Bảo Ngọc dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2020
Vi jO MCBRATNEY,SAM : McBratney, Sam,     
      Con yêu bố chừng nào / viết lời, Sam McBratney ; minh họa, Anita Jeram ; Trang Hải dịch. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 10-05-21   Book 2015
Vi jO NUMEROFF,LAU : Numeroff, Laura Joffe,     
      Nếu bạn cho chuột cái bánh quy = If you give a mouse a cookie / viết lời: Laura Numeroff ; minh họa GDL Central Library Children's International Languages:DUE 10-08-21   Book 2016
Vi jO PENN,AUD    
      Chester dũng cảm = Chester the brave / viết lời: Audrey Penn ; minh họa: Barbara L. Gibson ; Đỗ N GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
      Nụ hôn tạm biệt = A kiss goodbye / viết lời: Audrey Penn ; minh họa: Barbara L. Gibson ; Thùy Nguyễ GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
Vi jO SENDAK,MAU : Sendak, Maurice,     
      Ở nơi quỷ sứ giặc non / Maurice Sendak ; Trác Phong dịch. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 09-28-21   Book 2015
Vi jO SLEGERS,LIE : Slegers, Liesbet,     
      Cuốn sách lớn rực rỡ về bốn mùa / Liesbet Slegers ; Bồ Câu dịch. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 09-28-21   Book 2017
Vi jO VU,TUA : Vũ, Tuấn Anh,     
      Cả̂m nang lịch sự cho bé / Vũ Tuấn Anh và cộng sự. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2015
Vi jO WESTON,CAR : Weston, Carrie,     
      Boris đi cắm trại / Carrie Weston ; Tim Warnes ; Mô Chi, dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
Vi jO WILLEMS,MO    
      Đừng để bồ câu thức khuya! / Mo Willems, vẽ và kẻ̂ ; Trang Hải, dịch. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 09-28-21   Book 2014
      Đừng để bồ câu lái xe buýt! / Mo Willems, vẽ và kể ; Trang Hải, dịch. GDL Casa Verdugo Library Children's International Languages:Available, GDL Pacific Park Library Children's International Languages:DUE 10-08-21   Book 2014
      Đừng để bồ câu lái xe buýt! / Mo Willems, vẽ và kể ; Trang Hải, dịch. GDL Casa Verdugo Library Children's International Languages:Available, GDL Pacific Park Library Children's International Languages:DUE 10-08-21   Book 2014
Vi jO YOON,SAL : Yoon, Salina,     
      Cánh Cục Ngố và Bí Ngô = Penguin and Pumpkin / Salina Yoon ; Lại Hoàng Hà, dịch. GDL Pacific Park Library Children's International Languages:Available   Book 2017
Vi LOVE / MILET      
      UNCATALOGUED BOARD BOOKS : PACIFIC PARK GDL Casa Verdugo Library Children's Uncataloged Paperback:Available, GDL Central Library Children's, Uncataloged Paperback:Available, GDL Library Connection Children's, Uncataloged Paperback:Lost and Paid, GDL Library Connection Story Hour Collection:DUE 09-28-21, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Available, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 10-04-21, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Lost and Paid, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-01-21 Billed, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 09-28-21, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Coming Soon, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:In Transit   Book  
Vi S BUI,NGO : Bùi, Ngọc.     
      Nhìn sâu đáy tâm tư : truŷẹn nğán và tùy bút / Bùi Ngọc. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
Vi S HA,THA : Hà, Thanh Phúc,     
      Ḍưa vào vai em và khóc đi anh / HàThanhPhúc. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
Vi S HOANG,NGU : Hoàng, Nguyên Linh.     
      Mẹ và nh̃ưng mùa xuân : t̂ạp truŷẹn nǵăn / Hoàng Nguyên Linh. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2008
Vi S HUYENCHUONGQUY : Huyên Chương Quý.     
      Khát vọng ṭư do : ṭâp truỵên / Huyên Chương Quý. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
Vi S j HOANG : Hoàng, Trúc Ly,     
      Sách h`^ong / Ho`ang Trúc Ly. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1987
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only