Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
VI 959.704 KHO      
      Không cĥáp nĥạn, không ŝóng chung. Tuŷ̉en t̂ạp 3 / [nhóm ch̉u biên và tḥưc hîẹn, Phạm Văn Chung PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
VI 959.704 PHA : Phạm, Húân,     
      Cụ^oc trị^et thoái cao nguy^en, 1975 / Phạm Hú^an. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book c1987
Vi 959.704 VU v.1 : Vũ, Qúôc Thúc,     
      Th̀ơi đại c̉ua tôi. Cúôn I, Nhìn lại 100 năm lịch s̉ư / Vũ Qúôc Thúc. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
Vi 959.7043 KRA : Krall, Yung.     
      Ngàn giọt l̂ẹ rơi / Yung Krall - Đ̆ạng Mỹ Dung GDL Central Library International Languages:Staff Reported Missing   Book 2010
VI 959.7043 NGU : Nguỹên, Kh́ăc Ng̃ư.     
      Nh~ng ng`ay cu^oi c`ung cua Vi^et-Nam C^ong-H`oa / Nguy~^en-Khac-Ng~. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1979
VI 959.70438 PHA : Phan, Nĥạt Nam.     
      D́^au binh l̉ưa : 1963-1973 : bút ký chí^en tranh / Phan Nḥ^at Nam. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 198-?
Vi BD j O ANIMALS    
      Animals = Đ̂ọng v̂ạt : English-Vietnamese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Central Library Children's International Languages:DUE 12-26-19   Book 2011
      Animals = Đ̂ọng v̂ạt : English-Vietnamese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Central Library Children's International Languages:DUE 12-26-19   Book 2011
Vi BD j O CHRISTAIN,CHE : Christian, Cheryl.     
      Where does it go? = Nó bîén đi đâu r̂òi? / [Cheryl Christian ; photography, Laura Dwight ; translate GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
Vi BD j O GROSSMAN,REN : Grossman, Rena D.     
      Gia đình = Families / [Rena D. Grossman]. GDL Central Library International Languages:Available, GDL Central Library International Languages:DUE 12-26-19   Book 2010
Vi BD j O MCKEE,DAV : McKee, David.     
      Màu c̉ua Elmer = Elmer's colours / David McKee ; [Vietnamese translation by Kim Wood]. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
Vi COLORS / MILET      
      UNCATALOGUED BOARD BOOKS : PACIFIC PARK GDL Casa Verdugo Library Children's Uncataloged Paperback:Available, GDL Central Library Children's, Uncataloged Paperback:Available, GDL Library Connection Children's, Uncataloged Paperback:Lost and Paid, GDL Library Connection Story Hour Collection:DUE 01-29-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Available, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 12-14-19, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:In Transit, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Lost and Paid, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 12-18-19, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 12-12-19, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 12-26-19, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 09-27-18 Billed, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 12-23-19, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 12-07-19, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Coming Soon, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 12-28-19, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 12-05-19   Book  
VI E BANG BA : Băng Ba,     
      hàm răng của khủng long / Băng Ba, lời ; Vân Huy, tranh ; Hoàng Thu Hà̆ng, dịch. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI E BASHO,M : Basho, Midori,     
      Timothy, Sarah Và Bác Daisy / Basho Midori ; Ngư&#x01A1̀;i dịch: Higuchi Hoa. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2012
VI E BINGBO    
      Nhà ô / Băng Ba l&#x01A1̀;i ; Hư&#x01A1́;ng Vĩ tranh, Hoàng Thu H̆àng dịch. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
      M̉o dẹt và m̉o nhọn / Băng Ba l&#x01A1̀;i ; Tục Vĩ tranh, Hoàng Thu H̆àng dịch. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
      Mèo con tè d̂àm / Băng Ba l&#x01A1̀;i ; Kîén Minh tranh, Hoàng Thu H̆àng dịch. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI E BRUNHOFF,J    
      Babar Làm Vua / Jean De Brunhoff ; Nguyẽ̂n Thị Thu Yé̂n, dịch. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
      Babar và ông già Nôen / Jean de Brunhoff ; Nguỹên Thị Thu Ýên, Hà Bin, dịch. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI E CASALIS,A : Casalis, Anna,     
      Típ ơi, đ&#x01B0̀;ng s&#x01A1̣; / Tranh, Marco Campanella ; l&#x01A1̀;i, Anna Casalis ; PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI E CHICHESTER CLARK,E    
      Chụôt Túi Xanh Ơi, c̣âu đâu r̀ôi? / Emma Chichester Clark ; Châu Anh, dịch. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
      Chụôt Túi Xanh tại c̣âu c̉a đ́ây! / Emma Chichester Clark ; Hìên Anh, dịch. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI E CRONIN,D    
      Bo danh may / loi, Doreen Cronin ; tranh, Betsy Lewin ; dich, Trang Hai. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
      Bo danh may / loi, Doreen Cronin ; tranh, Betsy Lewin ; dich, Trang Hai. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI E CUA      
      Cua con t̂ạp bò ; Hinh vuông ch̉i bîét nói suông / l&#x01A1́;i: Gong Ji Hee ; tranh: Kim Soon Young PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI E DIS : Disney Enterprises (1996- ),     
      Âm Nhạc / published by Tan Viet Books, under license from The Walt Disney Company (Southeast Asia) ; PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI E HONG ANG    
      The story of the sunflower village = Câu chuŷẹn v̂è làng hoa Hư&#x01A1́;ng Dươn PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
      The story of the sunflower village = Câu chuŷẹn v̂è làng hoa Hư&#x01A1́;ng Dươn PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
VI E HONG ANH    
      The little white mouse who chases the sun = Cô chuột bạch nhỏ đuỏ̂i theo mặt trời / Dương Hò̂ng GDL Central Library Children's Fiction:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
      Golden melon soup, silver melon soup = Súp dưa vàng, súp dưa bạc / Dương Hò̂ng Anh ; dịch, Tâm Hoa. GDL Central Library Children's Fiction:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
      Red boat = Chiếc thuyền đỏ / Dương Hò̂ng Anh ; dịch, Tâm Hoa. GDL Central Library Children's Fiction:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
      Red boat = Chiếc thuyền đỏ / Dương Hò̂ng Anh ; dịch, Tâm Hoa. GDL Central Library Children's Fiction:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
      One leaf two ants = Một chiếc lá, hai chú kiến / Dương Hò̂ng Anh ; dịch, Tâm Hoa. GDL Central Library Children's Fiction:DUE 12-15-19, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Manuscript 2015
VI E HOWARTH,D : Howarth, Daniel,     
      Vì sao t&#x01A1́; yêu b̂ó / minh họa, Daniel Howarth ; ngư&#x01A1̀;i dịch, T̂ó Nga. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
VI E HOWARTH,H : Howarth, Heidi,     
      Đîèu gì cho t&#x01A1́; hạnh phúc? = What Makes Me Happy? / L&#x01A1̀;i: Heidi Howarth ; Tranh PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI E JOLY,F : Joly, Fanny.     
      Chú chó nh̉o c̉ua Fred bíên ḿât ... / Fanny Joly ; Claire Franek ; Ngư&#x01A1̀;i dịch: Bùi T PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI E LU,L : L&#x01B0̃;, Ḷê Na,     
      Phép Nhịêm Màu / L&#x01A1̀;i, L&#x01B0̃;, Ḷê Na ; tranh, Nguyên Nhụê Phương, Tôn Dĩ PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI E MCCUE,L : McCue, Lisa,     
      Th̉o Bunny và chú ch&#x01A1́; nh&#x01A1̉; / t̉ac gỉa, Lisa McCue ; ngư&#x01A1̀;i dịch, Vũ Nh& PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2016
VI E MIDORI,B : Midori, Basho,     
      Tĥàn R&#x01B0̀;ng Nghịch Ng&#x01A1̣;m / Basho Midori ; Ngư&#x01A1̀;i dịch: Higuchi Hoa. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2012
VI E MILNE,A    
      Ṃôt Khu Vư&#x01A1̀;n / ngư&#x01A1̀;i dịch, Vịêt Hùng. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
      Ṃôt Khu Vư&#x01A1̀;n / ngư&#x01A1̀;i dịch, Vịêt Hùng. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
      Tác ph̉âm Ngḥê Thụât / ngư&#x01A1̀;i dịch, Vịêt Hùng. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
      Tác ph̉âm Ngḥê Thụât / ngư&#x01A1̀;i dịch, Vịêt Hùng. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI E NGUYEN,L : Nguỹên, Liên Hòn,     
      Nh&#x01B0̃;ng câu chuỵên Dạy S&#x01B0̣; Chia S̉e / Nguỹên Liên Hòn & Tụê Văn. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
VI E NGUYEN,T : Nguỹên, Tr̂àn Thiên L̂ọc,     
      Cĥạt cĥọi quá! / l&#x01A1̀;i, Nguỹên Tr̂àn Thiên L̂ọc ; tranh, PQT Studio ; biên ṭâp, Võ Thiên H& PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI E OBIOLS,A    
      Khủng Long Cỏ̂ Dài : Loài khủng long lớn nhá̂t / Trannh và lời, Anna Obiols và Subi ; Người dịc PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
      Khủng Long Lưng Gai : Loài Khủng long thân thiện nhá̂t / Trannh và lời, Anna Obiols và Subi ; Ngư PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
      Khủng Long Bạo Chúa : Vua của các loài khủng long / Trannh và lời, Anna Obiols và Subi ; Người d PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
      Kh̉ung Long Bạo S&#x01B0̀;ng : Loài khùng long khỏe nh́ât / Trannh và l&#x01A1̀;i, Anna Obiols và Su PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI E THOMPSON,E : Thompson, Emma,     
      Cuộc Giải Cứu Ngày Giáng Sinh / lời, by Emma Thompson ; minh hoạ, Eleanor Taylor ; người dịch, N PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:DUE 12-26-19   Book 2014
VI E THU NHO : Thu Nho,     
      Ṃôt ngày c̉ua b̂ó / l&#x01A1̀;i, Thu Nho ; tranh, Tamy pu (Thái Mỹ Phương). PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI E THUY DUNG : Thùy Dung,     
      Cánh Cam và Nh&#x01B0̃;ng khu r&#x01B0̀;ng kì lạ / tranh và l&#x01A1̀;i, Thùy Dung. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI E TINMAN    
      Con không mûón đi ng̉u đâu : (Bé học cách ng̉u ṃôt mình) / Tinman ; Thanh Nam (dịch). PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
      Con sinh ra t&#x01B0̀; đâu h̉a mẹ? : (Bé tìm hî̉eu v̂è sinh lý ngư&#x01A1̀;i) / Tinman PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
      Con không Thích Ăn rau : (Bé ṭâp thói quen ăn ûóng t̂ót) / Tinman ; Thanh Nam (dịch). PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
      Răng c̉ua con đâu r̂òi? : (L̂àn rụng răng đ̂àu tiên c̉ua bé) / Tinman ; Thanh Nam (dịch PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
10 additional entries    
VI E WILLEMS,M    
      Đ&#x01B0̀;ng Đ̉ê B̀ô Câu Lái Xe Buýt! / Mo Willems, vẽ và k̉ê ; Trang H̉ai, dịch. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
      B̀ô Câu Múôn Ṃôt Chú Cún! / Mo Willems, vẽ và k̉ê ; Trang H̉ai, dịch. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI EASY TRAN,T : Tr̀ân, Trung Thành.     
      Chú cào cào thông minh / [tranh, Tr̀ân Trung Thành ; l̀ơi, Họa Mi]. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2008
VI FI NGUYEN,P : Nguỹên, Phan Hách,     
      Cûòng phong : tỉ̉eu thuŷét / Nguŷẽn Phan Hách. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2015
VI FIC CAO,V : Cao, Văn Thái.     
      Dứơi mái học đư`ơng : ngư`ơi bạn quý c̉ua mọi học sinh, gia đ`inh, ĺơp học / Cao Văn Thái. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1987
VI FIC CHI,L : Chi, Li,     
      H̃ê sứơng thì hét lên / Trì Ḷơi ; Tr̀ân Trúc Ly dịch. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2007
VI FIC CHIN,Y    
      Bien cuong nhat quai : vo hiep ky tinh Trung hoa. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1984?
      Bien cuong nhat quai : vo hiep ky tinh Trung hoa. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1984?
      Bien cuong nhat quai : vo hiep ky tinh Trung hoa. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1984?
      Bien cuong nhat quai : vo hiep ky tinh Trung hoa. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1984?
      Bien cuong nhat quai : vo hiep ky tinh Trung hoa. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1984?
VI FIC CHRISTIE,A : Christie, Agatha,     
      Theo d́âu chân voi : truỵên hay chọn lọc / Agatha Christie ; Phạm Quang Vinh dịch. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
VI FIC DAILEY,J : Dailey, Janet,     
      N̂òng nàn và băng giá : tî̉eu thuŷét / Janet Dailey ; ngư&#x01A1̀;i dịch Đình Hùng. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2014
VI FIC DANG,T    
      Ng`ay vui / #rfang Tr`^an Hu^an. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1982
      Giá̂c mơ hanh phúc/ Đặng Thiên Sơn, tuyẻ̂n chọn ; nhiè̂u tác giả. PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
VI FIC DAO,N : Đào Nương,     
      Đ&#x01A1̀;i PG / Đào Nương. PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
VI FIC DEAVER,J : Deaver, Jeffery,     
      Giọt Ḷê Qủy = The Devil's Teardrop / Jeffrey Deaver. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2015
VI FIC DINH,L : Đinh, Lâm Thanh.     
      Tình mua cûói cḥơ / Đinh Lâm Thanh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
Vi FIC DO,BA    
      Thím Bảy Giỏi / Đỗ Bá Thế. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2016
      Thím Bảy Giỏi / Đỗ Bá Thế. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2016
VI FIC DO,T : Đ̃ô, Tíên Đ́ưc.     
      Tháng tư, 1975 : truŷẹn dài / Đ̂õ Tîén Đ́ưc. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2007
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only