Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
VI E DIS : Disney Enterprises (1996- ),     
      Âm Nhạc / published by Tan Viet Books, under license from The Walt Disney Company (Southeast Asia) ; PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI E HOWARTH,D : Howarth, Daniel,     
      Vì sao t&#x01A1́; yêu b̂ó / minh họa, Daniel Howarth ; ngư&#x01A1̀;i dịch, T̂ó Nga. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
VI E HOWARTH,H : Howarth, Heidi,     
      Đîèu gì cho t́ơ hạnh phúc? = What Makes Me Happy? / L̀ơi: Heidi Howarth ; Tranh: Daniel Howarth ; Ng PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI E MCCUE,L : McCue, Lisa,     
      Th̉o Bunny và chú ch&#x01A1́; nh&#x01A1̉; / t̉ac gỉa, Lisa McCue ; ngư&#x01A1̀;i dịch, Vũ Nh& PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2016
VI E MILNE,A    
      Ṃôt Khu Vư&#x01A1̀;n / ngư&#x01A1̀;i dịch, Vịêt Hùng. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
      Tác ph̉âm Ngḥê Thụât / ngư&#x01A1̀;i dịch, Vịêt Hùng. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI E OBIOLS,A    
      Khủng Long Lưng Gai : Loài Khủng long thân thiện nhá̂t / Trannh và lời, Anna Obiols và Subi ; Ngư PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
      Khủng Long Bạo Chúa : Vua của các loài khủng long / Trannh và lời, Anna Obiols và Subi ; Người d PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI E THOMPSON,E : Thompson, Emma,     
      Cuộc Giải Cứu Ngày Giáng Sinh / lời, by Emma Thompson ; minh hoạ, Eleanor Taylor ; người dịch, N PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI E THU NHO : Thu Nho,     
      Ṃôt ngày c̉ua b̂ó / l̀ơi, Thu Nho ; tranh, Tamy pu (Thái Mỹ Phương). PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI E THUY DUNG : Thùy Dung,     
      Cánh Cam và Nh̃ưng khu r̀ưng kì lạ / tranh và l̀ơi, Thùy Dung. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI E TINMAN    
      Con sẽ không nghịch B̉ân n&#x01B0̃;a : (Bé ṭâp nh&#x01B0̃;ng thói quen t́ôt) / Tinman ; Thanh Nam (d PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
      Con không Thích Ăn rau : (Bé ṭâp thói quen ăn ûóng t̂ót) / Tinman ; Thanh Nam (dịch). PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
      Con không mûón đi ng̉u đâu : (Bé học cách ng̉u ṃôt mình) / Tinman ; Thanh Nam (dịch). PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
      Con sinh ra t&#x01B0̀; đâu h̉a mẹ? : (Bé tìm hî̉eu v̂è sinh lý ngư&#x01A1̀;i) / Tinman PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
2 additional entries    
VI E WILLEMS,M    
      Đ&#x01B0̀;ng Đ̉ê B̀ô Câu Lái Xe Buýt! / Mo Willems, vẽ và k̉ê ; Trang H̉ai, dịch. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
      B̀ô Câu Múôn Ṃôt Chú Cún! / Mo Willems, vẽ và k̉ê ; Trang H̉ai, dịch. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI FI NGUYEN,P : Nguỹên, Phan Hách,     
      Cûòng phong : tỉ̉eu thuŷét / Nguŷẽn Phan Hách. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2015
VI FIC CAO,V : Cao, Văn Thái.     
      Dứơi mái học đư`ơng : ngư`ơi bạn quý c̉ua mọi học sinh, gia đ`inh, ĺơp học / Cao Văn Thái. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1987
VI FIC CHI,L : Chi, Li,     
      H̃ê sứơng thì hét lên / Trì Ḷơi ; Tr̀ân Trúc Ly dịch. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2007
VI FIC CHIN,Y    
      Bien cuong nhat quai : vo hiep ky tinh Trung hoa. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1984?
      Bien cuong nhat quai : vo hiep ky tinh Trung hoa. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1984?
      Bien cuong nhat quai : vo hiep ky tinh Trung hoa. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1984?
      Bien cuong nhat quai : vo hiep ky tinh Trung hoa. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1984?
      Bien cuong nhat quai : vo hiep ky tinh Trung hoa. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1984?
VI FIC CHRISTIE,A : Christie, Agatha,     
      Theo d́âu chân voi : truỵên hay chọn lọc / Agatha Christie ; Phạm Quang Vinh dịch. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
VI FIC DAILEY,J : Dailey, Janet,     
      N̂òng nàn và băng giá : tî̉eu thuŷét / Janet Dailey ; ngư&#x01A1̀;i dịch Đình Hùng. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2014
VI FIC DANG,T    
      Ng`ay vui / #rfang Tr`^an Hu^an. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1982
      Giá̂c mơ hanh phúc/ Đặng Thiên Sơn, tuyẻ̂n chọn ; nhiè̂u tác giả. PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
VI FIC DAO,N : Đào Nương,     
      Đ&#x01A1̀;i PG / Đào Nương. PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
VI FIC DEAVER,J : Deaver, Jeffery,     
      Giọt Ḷê Qủy = The Devil's Teardrop / Jeffrey Deaver. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2015
VI FIC DINH,L : Đinh, Lâm Thanh.     
      Tình mua cûói cḥơ / Đinh Lâm Thanh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
Vi FIC DO,BA    
      Thím Bảy Giỏi / Đỗ Bá Thế. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2016
      Thím Bảy Giỏi / Đỗ Bá Thế. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2016
VI FIC DO,T : Đ̃ô, Tíên Đ́ưc.     
      Tháng tư, 1975 : truŷẹn dài / Đ̂õ Tîén Đ́ưc. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2007
VI FIC DOAN,L : Đoàn, Lê.     
      Trinh tíêt xóm chùa : ṭâp truỵên nǵăn / Đoàn Lê. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
VI FIC DUONG,B : Dương, Bình Nguyên.     
      Thiên di : ṭâp truỵên nǵăn / Dương Bình Nguyên, Tr̀ân Duy Hỉên, Nguỹên Túân. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
VI FIC DUONG,K : Dương, Kỳ Anh.     
      Tĥ̉o địa : tỉêu thuýêt / Dương Kỳ Anh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
VI FIC DUYEN ANH : Duyên Anh,     
      Nươc m̆át lưng tr`ong : truẏ^en d`ai / Duy^en-Anh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 198-?
VI FIC ELLABERT,M : Ellabert, Maurice.     
      K̉e g^ay h́^an / c̉ua Maurice Ellabert ; B`^o Giang dịch thụ^at. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1987?
VI FIC ENOCH,S : Enoch, Suzanne,     
      Đánh Cư&#x01A1̣;c v&#x01A1́;i Tình Yêu / Suzanne Enoch ; ngư&#x01A1̀;i dịch, Mai PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2015
VI FIC FENG,W : Feng, Wei,     
      Nam c&#x01B0̣;c tinh / Phong Duy ; Nguŷẽn Thị Thại dịch ; Đào Bạch Liên hịêu đính ; L PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2014
VI FIC HAI,Y    
      Lang Gia b̉ang. 1 Kỳ lân tài t&#x01B0̉; / H̉ai Ýên ; Nguỹên Ngọc Híêu, dịch. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2015
      Lang Gia b̉ang. 2 Gió bụi mịt mù / H̉ai Ýên ; Nguỹên Ngọc Híêu, dịch. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2015
      Lang Gia b̉ang. 3 Thiên đạo sáng ng&#x01A1̀;i / H̉ai Ýên ; Nguỹên Ngọc Híêu, dịch. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2015
VI FIC HAM HAM : Hàm Hàm,     
      Em Là Định Ṃênh Đ&#x01A1̀;i Anh / Hàm Hàm ; Khang Dịêp, dịch. PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI FIC HAN BANG VU : Hàn Băng Vũ,     
      Không gì ngăn cách n̂õi tình yêu / Hàn Băng Vũ. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2014
VI FIC HARRIS,T : Harris, Thomas,     
      S&#x01B0̣; im ḷăng c̉ua b̂ày c&#x01B0̀;u / Thomas Harris ; ngư&#x01A1̀;i dịch, Phạm Ĥòng Anh PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2014
VI FIC HAY      
      Hãy c&#x01B0́; t&#x01B0̣;a vào vai em / nhìêu tác gỉa. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2014
VI FIC HENRY,O : Henry, O.,     
      Ṃôt câu chuỵên d̉ơ dang : ṭâp truỵên nǵăn / O' Henrry ; nhìêu ngừơi dịch. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
VI FIC HO,B : H̀ô, Bỉêu Chánh,     
      Ăn theo thủơ ̉ơ theo th̀ơi / Ĥò Bî̉eu Chánh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
VI FIC HO LINH : H̀ô Linh,     
      Hà Ṇôi ̉ao : đỏan thiên / H̀ô Linh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2007
VI FIC HO,M : Ĥò, Minh Long,     
      Truỵên nğán Ĥò Minh Long / Ĥò Minh Long. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2014
VI FIC HO,T : H̀ô, Trừơng An.     
      #^em chong 3`en : truyr^en d`ai / H`^o Tr=`<ng An. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1988
VI FIC HOA VANG : Hòa Vang.     
      Hạt bụi ngừơi bay ngựơc : tuỷên chọn nh̃ưng truỵên hay nh́ât và ḿơi nh́ât / Hòa Vang. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
VI FIC HOANG,G : Hoàng, Giá,     
      Th́ê C&#x01A1́; Định Ṃênh : Ṭâp truỵên nǵăn / Hoàng Giá. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2015
VI FIC HOANG,T : Hoàng, Thị Bích Ti.     
      Bỉên lụa : truỵên dài / Hoàng Thị Bích Ti. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2007
VI FIC JAMES,P : James, P. D.     
      T̂àm thù / P.D. james ; [ngừơi dịch, Văn Hòa, Kim Thùy]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
VI FIC KESEY,K : Kesey, Ken,     
      Bay trên t̃ô chim cúc cu / Ken Kesey ; Nguŷẽn Anh Tûán, Lê Đình Chung, dịch. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2014
VI FIC KHAI HUNG : Khái Hùng,     
      Hạnh : tỉ^eu thuý^et / Khái Hưng. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1987?
VI FIC LE HANG    
      To'c m^ay / Ḷ^e H`ăng. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 197-?
      Kinh t`inh y^eu / Lr^e H`fang. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1985?
VI FIC LE,T : Lê, T́ât Đìêu,     
      Đêm dài ṃôt đ̀ơi / Lê T́ât Đìêu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1987
VI FIC LIAO,W : Liao, Wanhong.     
      Mở to đôi mắt xinh đẹp của em : tiểu thuyết / Liêu Uyển Hồng ; Nguyễn Thu Phương, dịch. PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI FIC LUU,T : Lưu, Thị Hạnh.     
      Ṃ^ot truỵ^en t`inh 15 năm v`^e trứơc / Lưu Thị Hạnh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1986?
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only