Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
VHS GLE COMMUNITY 5/11/05      
      Community Development Block Grant Advisory Committee [videorecording] GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 2003
VHS GLE COMMUNITY 9/14/05      
      Community Development Block Grant Advisory Committee [videorecording] GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 2003
VHS GLE DESIGN JOINT    
      Joint study session of the Design Review boards [videorecording] GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 2006
      Joint study session of the Design Review boards [videorecording] GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 2006
VHS GLE LONG    
      Long range planning meetings [videorecording] GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 2006
      Long range planning meetings [videorecording] GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 2006
      Long range planning meetings [videorecording] GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 2006
VHS GLE ONE 2006:April      
      One on one. Ardy Kassakhian [videorecording] GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 2006
VHS GLE ONE 2006:March      
      One on one. Marie Fish [videorecording] GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 2006
VHS GLE ONE Jan. 2006      
      One on one. Bob McFall [videorecording] GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 2006
VHS GLE ZONING APPEALS    
      Glendale Board of Zoning Appeals [videorecording] / City of Glendale. GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 19--
      Glendale Board of Zoning Appeals [videorecording] / City of Glendale. GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 19--
      Glendale Board of Zoning Appeals [videorecording] / City of Glendale. GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 19--
      Glendale Board of Zoning Appeals [videorecording] / City of Glendale. GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 19--
VHS MOR : Glendale (Calif.)     
      More than just a 911 emergency [videorecording] / written by Debra L. Miller, produced and directed b GDL Central Library Glendale History Room Reference:Available   DVD/Video 1989
VHS ONE LEW      
      Sgt. Lewis Guay [videorecording] GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 2006
VHS ONE RAM July 2005      
      Ramon Abueg [videorecording] GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 2005
VHS PRA    
      Prayer breakfast / [editing by the Glendale Parks and Recreation Dept.]. GDL Central Library Glendale History Room Reference:Available   DVD/Video 1985
      Prayer breakfast / [editing by the Glendale Parks and Recreation Dept.]. GDL Central Library Glendale History Room Reference:Available   DVD/Video 1985
VHS R 636.8089 SIM      
      K9-1-1 [videorecording] : emergency care for cats & dogs / producers, Barbara Hamilton, Bill Olexy ; GDL Central Library Storage:Available   DVD/Video 1990
Vi 325.2597 VIE      
      Vîẹt Nam : ĉọng đ̂òng ngừơi Vîẹt tỵ nạn trên tĥé gíơi, 1975-2004 : ṣư kîẹn, nhân ch́ưng, tài GDL Central Library International Languages:Available   Book 2004
Vi 398.48 AND : Andersen, H. C.     
      Tỉêu ngư ñư, cô bé ngừơi cá / Hans Christian Andersen ; dịch gỉa : Nguỹên H̃ưu Hịêu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1991
Vi 398.59 CUN    
      The Mountain God of Ba-Vi = Th̀ân núi Ba Vì : a Vietnamese legend / rewritten by Cung Vű ; translated GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
      The magic banyan-tree = Cây đa th̀ân : the Muong-Vietnamese legend / rewritten by Cung Vű ; translate GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
      Ṣư tích t́êt trung-thu = Mid-autumn festival tale / truỵên k̉ê Cung Vũ ; minh-họa Vi Vi ; b̉an Anh- GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1997
Vi 398.59 NGU : Nguỹên, Thị Nhụân.     
      Thạch Sanh và Lý Thông = the story of Thach Sanh and Ly Thong : folktale from Vietnam / Nguỹên Thị N GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1996
Vi 423.9592 NGU 1987 : Nguỹên, Văn Khôn.     
      English-Vietnamese dictionary = Anh-Vị^et t`ư-đỉ^en / [Nguỹ^en-Văn-Kh^on]. GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 1987
Vi 495.9 N pbk    
      Nh~ng a con nu^oi trong gia `inh Kelly = The adopted children in the Kelly family / told by Nguyen Th GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 1984
      A day in Huongś life / illustrated by Ngan Di. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1984
Vi 495.9 SOU 2018      
      Southeast Asia phrasebook & dictionary. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2013
Vi 495.9223 DAN : Đ̣ăng, Ch́ân Liêu.     
      T̀ư đỉên Vịêt-Anh = Vietnamese-English dictionary / biên soạn: Đ̣âng Ch́ân Liêu, Lê Kh̉a Ḱê, Phạm GDL Central Library International Languages:Available   Book 1997
Vi 495.9223 PHA : Phan, Văn Giưỡng,     
      Pocket Vietnamese dictionary : Vietnamese-English, English-Vietnamese / Phan Văn Giưỡng GDL Central Library International Languages:Available   Book 2020
Vi 495.9223 TRA    
      Vietnamese-English, English-Vietnamese dictionary & phrasebook / Bac Hoai Tran & Courtney Norris. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2004
      Vietnamese-English, English-Vietnamese dictionary & phrasebook / Bac Hoai Tran & Courtney Norris. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2004
Vi 495.9223 VIE      
      Vietnamese compact dictionary : Vietnamese-English, English-Vietnamese / Berlitz. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
Vi 495.9228 : Nguỹên, Thị Tuýêt Long.     
      Em học Vịêt ng̃ư / soạn gỉa : N.T.T.L [Nguỹên Thị Tuýêt Long], T.A.L. [Tr̀ân Anh Linh] ; [minh họ GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1989
Vi 495.9228 NGU    
      Em học Vịêt ng̃ư / soạn gỉa : N.T.T.L [Nguỹên Thị Tuýêt Long], T.A.L. [Tr̀ân Anh Linh] ; [minh họ GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1989
      Em học Vịêt ng̃ư / soạn gỉa : N.T.T.L [Nguỹên Thị Tuýêt Long], T.A.L. [Tr̀ân Anh Linh] ; [minh họ GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1989
Vi 495.9228 TRA : Tr̀ân, Hoài B́ăc,     
      Easy Vietnamese / Bac Hoai Tran. GDL Central Library Non-Fiction:Available   Book 2016
Vi 495.9228 VIE      
      Vietnamese phrase book & CD. GDL Central Library Audiobook CD:Available   Book 2013
Vi 495.9228 VIE 2018      
      Vietnamese phrasebook & dictionary. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2018
Vi 780.92 Trinh,C TRI      
      Trịnh Công Sơn, ánh n̂én & bạn bè / nhîèu tác gỉa. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
Vi 784.5 NHU      
      Nh̃ưng tình khúc tìên chíên tiêu bỉêu : [40 ca khúc chọn lọc : 23 nhạc sĩ tiêu biʼêu]. GDL Brand Library Non-Fiction:Available   Book 1979?
Vi 895.9228 Nguyen Sa NGU : Nguyên Sa,     
      H̀ôi ký / Nguyên Sa. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1998
Vi 92 Nguyen,H NGU : Nguỹên, H̃ưu Hanh.     
      Làm vịêc v́ơi các nhân v̂ạt danh tíêng tĥé gíơi : câu chuŷẹn đ̀ơi tôi / Nguỹên H̃ưu Hanh. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2004
Vi 92 Tong,V TON : T̂óng, Vîét Minh.     
      Ṃôt th̀ơi đ̂̉e nh́ơ / T̂óng Vîét Minh. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
Vi 920 TRO : Trọng Minh.     
      V̉e vang dân Vịêt. tuỷên ṭâp V = The pride of the Vietnamese. selection V / Trọng Minh ; dịch thụ GDL Central Library International Languages:Available   Book 2003
Vi 959.7 DUM : Du Miên.     
      Vịêt Nam : sûói ngûòn văn minh phương đông / Du Miên Lê Thanh Hoa. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
Vi 959.704 VU v.1 : Vũ, Qúôc Thúc,     
      Th̀ơi đại c̉ua tôi. Cúôn I, Nhìn lại 100 năm lịch s̉ư / Vũ Qúôc Thúc. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
Vi BD j O ANIMALS    
      Animals = Đ̂ọng v̂ạt : English-Vietnamese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 03-18-24, GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2011
      Animals = Đ̂ọng v̂ạt : English-Vietnamese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 03-18-24, GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2011
Vi BD j O CHRISTAIN,CHE    
      Where does it go? = Nó bîén đi đâu r̂òi? / [Cheryl Christian ; photography, Laura Dwight ; translate GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
      Where does it go? = Nó bîén đi đâu r̂òi? / [Cheryl Christian ; photography, Laura Dwight ; translate GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
Vi BD j O GROSSMAN,REN : Grossman, Rena D.     
      Gia đình = Families / [Rena D. Grossman]. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
Vi BD j O MCKEE,DAV : McKee, David.     
      Màu c̉ua Elmer = Elmer's colours / David McKee ; [Vietnamese translation by Kim Wood]. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
Vi BD j O WILDSMITH,BRI : Wildsmith, Brian.     
      Đêm th́ư / Brian Wildsmith. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2003
Vi FIC DO,BA    
      Thím Bảy Giỏi / Đỗ Bá Thế. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2016
      Thím Bảy Giỏi / Đỗ Bá Thế. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2016
Vi FIC NHACA : Nhã Ca,     
      Mưa trên cây ŝàu đông / Nhã Ca. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2008
Vi FIC TRONGDAT : Trọng Đạt.     
      Sài Gòn tĥát th̉u : tî̉eu thuŷét lịch s̉ư / Trọng Đạt. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
Vi FIC VO,THI : Võ, Thị Đîèm Đạm.     
      Hương chanh : truŷẹn dài / Võ Thị Đîèm Đạm. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2008
Vi j 031.02 MUL : Mullenheim, Sophie de,     
      Vạn vật hình thành như thế nào / Sophie de Mullenheim ; Cốm Vừng dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
Vi j 034.102 LAM    
      150 câu hỏi thế nào? / Sophia Lamoureux biên soạn ; Lưu Thị Hương Thanh dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2018
      150 câu hỏi tại sao? / Sophia Lamoureux biên soạn ; Lưu Thị Hương Thanh dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
Vi j 034.102 VER : Verthé, Valentin,     
      Thật vậy sao? / Valentin Verthé ; Huy Minh dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2020
Vi j 294.3444 NHA : Nhất Hạnh,     
      Trong cái không có gi không / Thích Nhất Hạnh ; quý sư cô Làng Mai dịch ; Vũ Xuân Hoàn minh họa. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2021
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only