Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
Pe 158.1 ROB : Robbins, Anthony.     
      Zindigī bā mʻanā / nivīsandih, Āntūnī Rābīnz ; Mā̄rīān Wīlīāmsūn ; tarjumah-i Majīd Pazashkī. GDL Grandview Library International Languages:Available   Book 2014
Pe 158.1 SAV : Savādkūhī, Ali Asqar,     
      40 farmān bē zamir-e nakhodāgah / Ali Asqar Savādkūhī. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2017
Pe 158.1 SCH : Schwartz, David Joseph.     
      Jādū yi fikr buzurg / Daīvīd J. Shvārtz ; Mahīn Khāliṣī. GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2013
Pe 158.1 SHA : Shamīsā, ʻAlī.     
      Alifbā yi taghiyr : Mīkhavāham taghīyr kunam / ʻAlī Shamīsā. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2014
Pe 158.1 VAN : Vanzant, Iyanla.     
      Az miyān nā ārāmī hā bih ārāmish risīdan / Ī̄yānlā Vanzint ; mutarjim Rūyā Malāyirī. GDL Pacific Park Library International Languages:Available   Book 2014
Pe 158.2 BUS : Buscaglia, Leo F.     
      Zandagī ʻishq va dīgar hīch / Leʼū Buskālyā ; Mehdi Qarāch̄h Dāgī, Zahrah Fatūḥī. GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2000
Pe 158.2 PAN : Ponder, Catherine.     
      Qānūn-i tavāngarī / Kātrīn Pāndar ; tarjumahʼi Gītī Khushdil. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2007
Pe 158.2 TIE : Tieger, Paul D.     
      Hunar shinākht mardum : chigūnih mī tavān dīgarān rā sarīʻ arzyābī kard va bih zabān khūdishān bā ānā GDL Grandview Library International Languages:Available   Book 2015
Pe 158.3 MUM : Purdie, Jeni.     
      Āmūzish mahārat hā yi zindigī for dummies / nivishtih Jinī Pirdī ; bargardān Farshīd Qahrimān. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
Pe 158.43 COH : Cohen, Pete.     
      Tark ʻādat : 10 qadam tā tagh̄yir zindigī / Pīt Kūʼin va Istin Kāmīnz ; Jinī Kāks ; tarjumih Nīlūfar D GDL Central Library International Languages:Available   Book 2014
Pe 158 COV    
      Rāh ḥal sivum: [ḥal dushvār tarīn mushkilāt zindigī] / Istifān Kāvī va Brik Ingland ; [bargardān] Maj GDL Central Library International Languages:Available, GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2013
      Rāh ḥal sivum: [ḥal dushvār tarīn mushkilāt zindigī] / Istifān Kāvī va Brik Ingland ; [bargardān] Maj GDL Central Library International Languages:Available, GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2013
Pe 158 INS    
      Insān va ʻishq [videorecording] GDL Central Library DVD:Available   DVD/Video 2004
      Insān va ʻishq [videorecording] GDL Central Library DVD:Available   DVD/Video 2004
Pe 158 KAR : Karīmī, Rāmīn,     
      Man khūb hastm : chūn īn mushkilāt rā nadāram afsurdigy, iz̤ṭirāb, khashm, iḥsās gunāh, pur khūrī va k GDL Central Library International Languages:DUE 02-03-21   Book 2012
Pe 158 SAI : Sāʻīyān, Āzītā.     
      Kārʹhā-yi nātamām / Āzītā Sāʻīyān. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2005
Pe 158 SCI : Scioli, Anthony.     
      Nīrūy umīd / Āntūnī Siyūlī va Hinrī Bi Bīlir ; tarjumih Maryam Taqdīsī. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2012
Pe 158 SHI : Shimoff, Marci.     
      Khūshḥālī bī dalīl / Mārsī Shīmūf ; tarjumih Gīsū Nāṣirī. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
Pe 159 REG : Regard, Jacques.     
      Bāzīchih yi dast dīgarān nashavīd / Zhāk Rīgārd ; tarjumih Paymān Ḥusaynī. GDL Pacific Park Library International Languages:Available   Book 2015
Pe 160.207 ATA : ʻAṭār pūr, Ardalān.     
      Mū, lāy darz falsafih : tārīkh falsafih bih ṭanz / Ardalān ʻAṭār pūr. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2012
Pe 170.82 STO : Stoddard, Alexandra.     
      Ānchih mī khavāham dukhtaram bidānad : kitābī kūchak dar mūrid ʻaqāyidī buzurg / Aliksāndrā Istūdārd GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2012
Pe 170 MAH : Mahdavī pūr, Masʻūd.     
      Har rūz barāy hamān rūz / Masʻūd Mahdavī pūr. GDL Pacific Park Library International Languages:Available   Book 2014
Pe 174 ZAD : Zadra, Dan.     
      Sarnivisht shumā dar panj sāl āyandih / Dan Zādrā ; mutarjim Maryam Hāshimī Iḥtisāb. GDL Casa Verdugo Library International Languages:Available   Book 2014
Pe 177.7 JAM : Jamal, Azim.     
      Qudrat bakhshidan : Chigūnih bakhshīdan hamih mā rā tavāngar mykunad / ʻAẓīm Jamāl va Hārvy Mak Kīnūn GDL Central Library International Languages:Available   Book 2014
Pe 179.9 MAC : Macaskill, Ann.     
      Khaṭā hā yi dīgarān rā bibakhshīm / Ān Mikāskīl ; mutarjim Shuhrih Nūr Ṣāliḥī. GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2008
Pe 189.62 ANS : Anṣārī al-Harawī, ʻAbd Allāh ibn Muḥammad,     
      Chinīn guft pīr Harāt : Munājāt nāmih, guftār hā, maqūlāt va rubāʻiyāt-i Pīr-i Harāt / ʻAbd Allāh Anṣ GDL Pacific Park Library International Languages:Available   Book 2014
Pe 193 NIE    
      Chunīn guft Zartusht : kitābī barā-yi hamah kas va hīchkas / Frīdrīsh Vīlhalm Nīchah ; tarjumah-yi Dā GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
      Chinīn guft Zartusht : kitābī barāy hamih va hīch kas / Firīdrīsh Nīchih ; taḥqīq va tarjumih Qulī Kh GDL Central Library International Languages:Available   Book 2015
Pe 194 DUE : Due, Reidar,     
      Deleuze / Reidar Due ; motarjem: Fariborz Majīdī. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2017
Pe 200 MUH : Muḥammadī, Majīd,     
      Khudā aḥmaqʹhā rā dūst dārad : taʼammulātī dar chārchūb-i dīnʹshināsī-i taḥlīlī va intiqādi = God lov GDL Grandview Library International Languages:Available   Book 2017
Pe 204.4 DYE : Dyer, Serena     
      Tā āhang darūnat hast vaqt murdan nīst / Sirinā J. Dāyir va Vayn W. Dayir ; mutarjim, Marjān Razm Ārā GDL Central Library International Languages:Available   Book 2016
Pe 210 ZAD : Zade, Saleh Hosn,     
      Seyr va tatavor mafhum-e khodā az : Descartes tā Nietzsche / Doctor Saleh Hosn Zade bā moqadame-ye, D GDL Central Library International Languages:DUE 02-03-21   Book 2008
Pe 220.5915 BIB      
      Kitāb-i muqaddas : muzhdah barāyi ʻaṣr-i jadīd, shāmil-i kitābʹhā-yi ʻahd-i ʻatīq va ʻahd-i jadīd = T GDL Central Library International Languages:DUE 01-09-21   Book 2013
Pe 242.4 ROT : Roth, Ron.     
      Niyāyish va shafā yi vujūd : duʻā va panj marḥalih yi shafā bakhshī / Rān Rāt [mutarjīmam] Kiyānā Ūr GDL Central Library International Languages:Available   Book 2014
Pe 248.3 PON : Ponder, Catherine.     
      Chashm-i dil bigushā / Catherine Ponder ; tarjumahʹ-i Giti Khushdil. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2000
Pe 248.32 PON : Ponder, Catherine.     
      Qudrat-i duʻā : ravishʹhā-yi sādih-ʼi duʻā kardan kih mīʹtavānand natāyij-i pūyāyī barā-yi tān bih bā GDL Central Library International Languages:Available   Book 2005
Pe 248.86 VUJ : Vujicic, Nick.     
      Zindigī bī ḥad va marz : ḥikāyat ilhām bakhsh yik zindigī khūb va bā mazih / Nīk Vī āchīch [bargardān GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2012
Pe 275.5 NAF : Nafīsī, Saʻīd,     
      Masīḥīyat dar Īrān tā ṣadr-i Islām / taʼlīf-i Ṣaʻīd Nafīsī ; bih ihtimām-i ʻAbd al-Karīm Jurbuzahʹdār GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2004
Pe 281.62 GHO : Ghougassian, Vazken S.     
      Tārīkh-i arāmanah-i īrān dar qarn-i hifdahum-i mīlādī / navishtah : Vāzgin S. Ghūgāsiyān ; tarjumah : GDL Central Library International Languages:Lost and Paid   Book 2014
Pe 294.543 GAN : Gandhi,     
      Niyāyish / Mahātmā Gāndī ; tarjumah-ʼi Shahrām Naqsh Tabrīzī. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
Pe 297.122 WAD : Wadud, Amina.     
      Qurān va zan : bāz khavānī va taf̄sir matn muqadas, qurān Majīd az manẓar yik zan / Amanih Wadūd, tarj GDL Grandview Library International Languages:Available   Book 2015
Pe 297.211 CHI : Chittick, William C.,     
      Eshq-e ēlāhī : seyr be su-ye elahī dar / William Chittick ; motarjem Seyed Amir Hosein Asqarī. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2015
Pe 297.4 BEY      
      Beyond words [videorecording] / written, directed and produced by Jahanshah Ardalan. GDL Central Library DVD:Available   DVD/Video 2003
Pe 297.4 NUR : Nūrbakhsh, Sīmā.     
      Nūr dar ḥikmat-i Suhravardī / Sīmā Sādāt Nūrbakhsh. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2012
Pe 297.5 GHA : Ghazzālī,     
      Dar justujū-yi rastgār : ḥikāyatʹhā-yi Kīmiyā-yi saʻādat bā guftārī-i tafṣīlī darbārah-ʼi zindagī va GDL Casa Verdugo Library International Languages:DUE 02-03-21   Book 2014
Pe 297.5 QAN : Qāniʻī Khūzānī, Mahnāz.     
      Akhlāq dar nigāh-i Mawlānā : hastī va chīstī / nigārish-i Mahnāz Qāniʻī Khūzānī. GDL Pacific Park Library International Languages:Lost and Paid   Book 2009
Pe 297.93 CHA    
      Bahāyīyat va rizhīm-i Pahlavī / nivishtah, Laylā Chamanʹkhvāh ; mudīr-i hunarī, Bāsim al-Rassām. GDL Central Library International Languages:Available, GDL Pacific Park Library International Languages:Available   Book 2013?
      Bahāyīyat va rizhīm-i Pahlavī / nivishtah, Laylā Chamanʹkhvāh ; mudīr-i hunarī, Bāsim al-Rassām. GDL Central Library International Languages:Available, GDL Pacific Park Library International Languages:Available   Book 2013?
Pe 297 MUL : Mūlānā, Ḥamīd,     
      Islām va buḥrānʹhā-yi jahān-i muʻāṣir / nivīsandah Ḥamīd Mawlānā ; tarjumah bih Fārsī jamʻī az nivīsa GDL Pacific Park Library International Languages:Available   Book 2013
Pe 301.0955 FAY : Fayyāz̤, Ibrāhīm,     
      Mardumʹshināsī-i Īrānī : taʼammulātī dar vaz̤ʻ-i imrūz-i Īrān : majmūʻah-i nivishtahʹhā va muṣāḥibahʹh GDL Central Library International Languages:Available   Book 2013
Pe 301.45097294 CAD : Cadet, Jean-Robert,     
      Hamīshih bardih / Zhān Rūbir Kadih ; tarjumih Parvīn Naqībī. GDL Pacific Park Library International Languages:Available   Book 2008
Pe 302.222 KAR : Karīmī, Rāmīn.     
      Zabān badan : rāz hā yi kih dīgarān bih shumā nimī gūyand / girdāvarī va taʼlīf, Rāmīn Karīmī. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2013
Pe 303.482 SHA : Shaules, Joseph,     
      Moqadame-ī bar tajrobe-ye farhang-e amiq / Joseph Shaules ; motarjem: Abdol Aziz Tātār. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2017
Pe 303.625 TOD : Todenhöfer, Jürgen,     
      Nigāhī bih dāʻish az darūn : 10 rūz dar dūlat Islāmī / Yūgin Tūdinhūfir ; tarjumih, Raḥmān Afshārī. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2016
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only