Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
CH FIC JIA,P : Jia, Pingwa.     
      Qin qiang / Jia Pingwa zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH FIC JIANG,J : Jiang, Jiahua,     
      Zhuan jiao yu dao ai = Corner with love / An Jie yuan zhu ; Jiang Jiahua zhuan xie. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC JIH : Jih-pen tʻui li tso chia hsieh hui.     
      Jih-pen tʻui li hsiao shuo chieh tso ching hsüan = Japanese literary mysteries. ti shih chi / Jih-pen PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1987
CH FIC JIN,L : Jin, Lianlan.     
      Shui ceng jian guo hu die de jia / Jin Lianlan zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC KAO,Y    
      Tzu yü chʻai : Chung kuo wen hsüeh chia ku shih / Kao Yang chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1972
      Yu ti hsi chu : Kao Yang ti tso pin / Kao Yang chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1984
CH FIC KEROUAC,J : Kerouac, Jack,     
      Zai lu shang = On the road / Jieke Kailuyake zhu ; Wang Yongnian yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH FIC KING,S : King, Stephen,     
      Lü se qi ji = The green mile / Shidifen, Jin zhu ; Huang Fangtian yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC KINSELLA,S : Kinsella, Sophie.     
      Jia shi nü shen / Sufei Jinsuola zhu ; Luo Yaxuan yi = The undomestic goddess / Sophie Kinsella. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC KLEYPAS,L : Kleypas, Lisa,     
      Lang zi qing chi / Lisha Kelaipei zhu ; Yao Peiying yi = Dreaming of you / Lisa Kleypas. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
Ch FIC Ku,L    
      Chien ch'i man t'ien hua man lou / Ku Lung chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
      Chien ch'i man t'ien hua man lou / Ku Lung chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
      Chien ch'i man t'ien hua man lou / Ku Lung chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
CH FIC LAIYOUGU : Laiyougu.     
      Wei liao meng / Laiyougu zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Claims Retd   Book 2016
CH FIC LENG,C : Leng, Canhe.     
      Fen se zhi nan / Leng Canhe zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH FIC LI,B    
      Xin huan / Li Bihua zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
      Wei jing yu yue / Li Bihua. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH FIC LI,D : Li, Duanke.     
      Jin guo xiao xiong : Tai ping gong zhu / Li Duanke zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC LI,L    
      Hsiao hsia chʻi tao luan / Li Liang chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
      Hsiao hsia chʻi tao luan / Li Liang chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
      Hsiao hsia chʻi tao luan / Li Liang chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
      Hsiao hsia chʻi tao luan / Li Liang chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
2 additional entries    
CH FIC LI,X : Li, Ximin.     
      Shi ling zhe / Li Ximin zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH FIC LI,Y : Li, Yongping,     
      Zhu ling shu / Li Yongping. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC LIANG,P    
      Shi lian ji zheng shi / Liang Peihu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
      Ai de gan jue shi yong yuan / Liang Peihu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH FIC LIANG,W    
      Oh! wo zou guang le de ai mei gan qing / [Liang Wangfeng]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
      Xian ren zhang gong zhu de ai mei you xi / Liang Wangfeng zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
      Meng jian / zuo zhe: Liang Wangfeng. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC LIANG,X : Liang, Xiaosheng,     
      Jin ye you bao feng xue : Liang Xiaosheng zhi qing xiao shuo jing cui / Liang Xiaosheng zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH FIC LIANG,Y : Liang, Yusheng.     
      Huan chien chʻi chʻing lu / Liang Yü-sheng. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
CH FIC LIHUCHUIXUE : Lihuchuixue.     
      Yu jian, yi yan wan nian / Lihuchuixue zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH FIC LIN,D : Lin, Daiman,     
      Dan du de cun zai / Lin Daiman zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC LIN,H : Lin, Haiyin.     
      Ch0eng nan chiu shih / Lin Hai-yin. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1983
CH FIC LIN,S : Lin, Siyan,     
      Lei shui kuang mo = The tear collector / Lin Siyan. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC LIN,Y    
      Tian shi zhi yan / zuo zhe Lin Yongchen. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
      Fang Siqi de chu lian le yuan / Lin Yihan zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
CH FIC LING,S : Ling, Shuangjiang.     
      Tou kui / Ling Shuangjiang zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH FIC LIU,K : Liu, Kexiang,     
      Yong yuan de xin tian weng : Liu Kexiang dong wu gu shi / [zuo zhe, hui tu Liu Kexiang]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH FIC LIU,M : Liu, Meng,     
      Lang ya = Langya / Liu Meng zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH FIC LIU,S : Liu, Shengcai.     
      Shui wu ju zhang / Liu Shengcai zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH FIC LIU,X : Liu, Xinwu.     
      Mu shi bian jie zhi / Liu Xinwu zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH FIC LIUYING : Liuying,     
      Xia ying zhi lian = That summer / Liuying zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC LONG,Y    
      Da jiang da hai yi jiu si jiu / long Yingtai. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Da jiang da hai yi jiu si jiu / long Yingtai. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC LORD,B : Lord, Bette.     
      Chʻun yüeh / [Bette Bao Lord ; Tʻang Hsin-hua i] PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1982
CH FIC LU,Y    
      Tong xue hui / Lu Yingong zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Ai qing ke / Lu Yingong zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Ren sheng / Luyao zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2020
CH FIC LUO,P : Luo, Ping.     
      Mi luan zhi nian / Luo Ping zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH FIC MA,B v.1    
      Chang'an shi er shi chen / Ma Boyong zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
      Chang'an shi er shi chen / Ma Boyong zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
CH FIC MA,B v.2    
      Chang'an shi er shi chen / Ma Boyong zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
      Chang'an shi er shi chen / Ma Boyong zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
CH FIC MA,G : Ma, Guochao,     
      Ma Benzhai / Ma Guochao, Zhang Ming zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC MA,J : Ma, Jian,     
      Zhongguo meng / Ma Jian = China dream / Ma Jian. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2020
CH FIC MAI,J    
      Ren sheng hai hai = Rensheng haihai / Mai Jia zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
      Ren sheng hai hai = Rensheng haihai / Mai Jia zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
CH FIC MAONI    
      Qing yu nian. I, Yuan lai shi ke. Xiu ding ban / Maoni zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
      Qing yu nian. I, Yuan lai shi ke. Xiu ding ban / Maoni zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
      Qing yu nian. II, Ren zai Jingdu. Xiu ding ban / Maoni zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
      Qing yu nian. II, Ren zai Jingdu. Xiu ding ban / Maoni zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
2 additional entries    
CH FIC MAQIDUO : Maqiduo,     
      Xue zhang = My seniors / Maqiduo. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC MEI      
      Mei gui men / Yang Xiaosheng zhu bian. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC MICAT : Micat,     
      Yin wei ni, shi wo fen bu gu shen de xiang wang / Micat zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC MINATO,K : Minato, Kanae,     
      Jue chang / Cou Jiamiao (Minato Kanae) ; [Liu Zijun yi]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC MISA : Misa,     
      Qing chun fu zuo yong = Youth side effects / Misa zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC MO,Y    
      Mei nü, dao li / Mo Yan. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Tan xiang xing / Mo Yan zhu. GDL Central Library International Languages:Available, PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2010
CH FIC NA      
      Na yi nian de xing fu shi guang / [San li dian shi zhi zuo zhu zuo ; Lizi chuang zuo gai bian]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH FIC NA,D    
      Wang zhe yong sheng / Na Duo zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
      Zhi ying / Na Duo zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only