Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
CH FIC FREEMAN,S : Freeman, Cynthia.     
      Hsien tai shen hua / [Cynthia Freeman ; Chʻen Min-tsʻui i] PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1982
CH FIC FU,H : Fu, Huazhen.     
      Qing yuan lu / [yuan chuang ju ben Fu Huazhen, Lu Yuqing ; xiao shuo gai bian Weng Zheyu ; Da ai dian PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH FIC FU,J : Fu, Jianwen.     
      Xiao ti hu / Fu Jianwen zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC FURANKI,R : Furankī, Rirī,     
      Dongjing tie ta : la ma he wo, you shi hai you lao ba / Lily Franky ; Cao Heng yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC GAO,H    
      Ming you xuan ji / Gao Huiran. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
      Yi ge ren de sheng jing / Gao xing jian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1999
CH FIC GAO,Y : Gao, Yang,     
      Qian men zhi qian shou guan yin / Gao Yang zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH FIC GARCIA MARQUEZ,G    
      Li bai er wu shui shi ke / Jiaxiya Ma'erkesi zhu (Gabriel García Márquez) ; Liu Xiliang, Sun Jiying y PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Li bai er wu shui shi ke / Jiaxiya Ma'erkesi zhu (Gabriel García Márquez) ; Liu Xiliang, Sun Jiying y PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Ku ji hui yi lu = Memoria de mis putas tristes / Jiaxiya Ma'erkesi zhu ; Xuan Le yi. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC GE,F    
      Yu wang de qi zhi = The flag of desire / Ge Fei zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2020
      Yue luo huang si = Et la lune descend sur le temple quifut / Ge Fei zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
CH FIC GE,L    
      Bei yuan / Ge Liang zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Zhu que / Ge Liang zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC GONG,G : Gong, Guihua,     
      Han qiu zhi xi shou / Gong Guihua zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC GU,L : Gu, Ling.     
      Yin "Lang" ru shi / Gu Ling. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH FIC GU,W : Gu, Weili.     
      Ba ma bu rong yi / Gu Weili, Li Liang zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC GUO,L    
      Qiang li qiang wai / Guo Lianghui zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
      Ta men de gu shi / Guo Lianghui zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH FIC HAN,S    
      Naifeile diao xiang = The Nawfal statue / Han Shangling zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Naifeile diao xiang = The Nawfal statue / Han Shangling zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC HAWKINS,P : Hawkins, Paula,     
      Lie che shang de nü hai / Pola Huojinsi zhu ; Wang Xinxin yi = The girl on the train / Paula Hawkins. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC HONGSUQING : Hongsuqing.     
      Bei wei jia ren / Hong Suqing zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH FIC HOSSEINI,K    
      Zhui feng zheng de hai zi = The kite runner / Kalede Husaini zhu ; Li Jingyi yi. GDL Central Library International Languages:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2005
      Zhui feng zheng de ren = The kite runner / [Mei] Kalede Husaini zhu ; Li Jihong yi. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH FIC HUANG,Y    
      T0ien lung chhueh / Huang Ying chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1989?
      T0ien lung chhueh / Huang Ying chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1989?
      T0ien lung chhueh / Huang Ying chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1989?
      T0ien lung chhueh / Huang Ying chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1989?
      Wu chʻang kung tzu / Huang Ying chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1983
CH FIC HUANZHULOUZHU    
      Nü xia Yemingzhu / Huanzhulouzhu zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Wan li gu xia · Hu zhua shan wang/ Huanzhulouzhu zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH FIC HUDIE : Hudie,     
      Wu qi wu tong / Hudie zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC I-SHU    
      Chin huan shih / I-shu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1987
      Yen chih / I-shu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1985
CH FIC JAMES,E    
      Gelei de wu shi dao yin ying. I, Tiao jiao / E L Zhanmusi zhu ; Zhu Liya yi = Fifty shades of Grey / PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Gelei de wu shi dao yin ying. II, Shu fu / E L Zhanmusi zhu ; Zhu Liya yi = Fifty shades Darker / E L PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Gelei de wu shi dao yin ying. III, (Wan jie pian) Zi you / E L Zhanmusi zhu ; Zhu Liya yi = Fifty sha PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH FIC JI,X : Ji, Xiaotai.     
      Beijing lai de er zi mei : mi mi jing cha de hui yi / Ji Xiaotai zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH FIC JIA,P : Jia, Pingwa.     
      Qin qiang / Jia Pingwa zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH FIC JIANG,J : Jiang, Jiahua,     
      Zhuan jiao yu dao ai = Corner with love / An Jie yuan zhu ; Jiang Jiahua zhuan xie. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC JIH : Jih-pen tʻui li tso chia hsieh hui.     
      Jih-pen tʻui li hsiao shuo chieh tso ching hsüan = Japanese literary mysteries. ti shih chi / Jih-pen PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1987
CH FIC JIN,L : Jin, Lianlan.     
      Shui ceng jian guo hu die de jia / Jin Lianlan zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC KAO,Y    
      Tzu yü chʻai : Chung kuo wen hsüeh chia ku shih / Kao Yang chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1972
      Yu ti hsi chu : Kao Yang ti tso pin / Kao Yang chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1984
CH FIC KEROUAC,J : Kerouac, Jack,     
      Zai lu shang = On the road / Jieke Kailuyake zhu ; Wang Yongnian yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH FIC KING,S : King, Stephen,     
      Lü se qi ji = The green mile / Shidifen, Jin zhu ; Huang Fangtian yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC KINSELLA,S : Kinsella, Sophie.     
      Jia shi nü shen / Sufei Jinsuola zhu ; Luo Yaxuan yi = The undomestic goddess / Sophie Kinsella. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC KLEYPAS,L : Kleypas, Lisa,     
      Lang zi qing chi / Lisha Kelaipei zhu ; Yao Peiying yi = Dreaming of you / Lisa Kleypas. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
Ch FIC Ku,L    
      Chien ch'i man t'ien hua man lou / Ku Lung chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
      Chien ch'i man t'ien hua man lou / Ku Lung chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
      Chien ch'i man t'ien hua man lou / Ku Lung chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
CH FIC LAIYOUGU : Laiyougu.     
      Wei liao meng / Laiyougu zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Claims Retd   Book 2016
CH FIC LENG,C : Leng, Canhe.     
      Fen se zhi nan / Leng Canhe zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH FIC LI,B    
      Xin huan / Li Bihua zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
      Wei jing yu yue / Li Bihua. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH FIC LI,D : Li, Duanke.     
      Jin guo xiao xiong : Tai ping gong zhu / Li Duanke zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC LI,L    
      Hsiao hsia chʻi tao luan / Li Liang chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
      Hsiao hsia chʻi tao luan / Li Liang chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
      Hsiao hsia chʻi tao luan / Li Liang chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
      Hsiao hsia chʻi tao luan / Li Liang chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
2 additional entries    
CH FIC LI,X : Li, Ximin.     
      Shi ling zhe / Li Ximin zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH FIC LI,Y : Li, Yongping,     
      Zhu ling shu / Li Yongping. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC LIANG,P    
      Shi lian ji zheng shi / Liang Peihu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
      Ai de gan jue shi yong yuan / Liang Peihu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH FIC LIANG,W    
      Oh! wo zou guang le de ai mei gan qing / [Liang Wangfeng]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
      Xian ren zhang gong zhu de ai mei you xi / Liang Wangfeng zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
      Meng jian / zuo zhe: Liang Wangfeng. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC LIANG,X : Liang, Xiaosheng,     
      Jin ye you bao feng xue : Liang Xiaosheng zhi qing xiao shuo jing cui / Liang Xiaosheng zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH FIC LIANG,Y : Liang, Yusheng.     
      Huan chien chʻi chʻing lu / Liang Yü-sheng. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
CH FIC LIHUCHUIXUE : Lihuchuixue.     
      Yu jian, yi yan wan nian / Lihuchuixue zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH FIC LIN,D : Lin, Daiman,     
      Dan du de cun zai / Lin Daiman zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC LIN,H : Lin, Haiyin.     
      Ch0eng nan chiu shih / Lin Hai-yin. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1983
CH FIC LIN,S : Lin, Siyan,     
      Lei shui kuang mo = The tear collector / Lin Siyan. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC LIN,Y    
      Tian shi zhi yan / zuo zhe Lin Yongchen. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
      Fang Siqi de chu lian le yuan / Lin Yihan zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
CH FIC LING,S : Ling, Shuangjiang.     
      Tou kui / Ling Shuangjiang zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only