Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
CH FIC CHEN,X : Chen, Xue,     
      Mo tian da lou = Sky-scraper / Chen Xue. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC CHI,W : Chi, Wei-jan,     
      Si jia zhen tan = Private eyes / Ji Weiran zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC CHIN,S : Chin, Shunshin,     
      Liang Song wang chao : she hua di guo de wu nai / Chen Shunchen zhu ; Liao Weizhi yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH FIC CHIUNG-YAO    
      Ping-^erh / Chiung-yao chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1985
      Shui ling : Chi chu feng ti ku shih chi / Chʻiung-yao chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1971
      Tʻu ssu hua / Chʻiung-yao chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1964
      Lang hua / Ch0iung-yao chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1974
3 additional entries    
CH FIC CHU,C    
      Man kʻu feng yün / yüan chu Chu Chen-mu ; pʻi chiao Yeh Hung- sheng. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1984
      Man kʻu feng yün / yüan chu Chu Chen-mu ; pʻi chiao Yeh Hung- sheng. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1984
      Wu shan shuang tʻieh / yüan chu Chu Chen-mu ; chu pien Chʻin Hung. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1981
      Wu shan shuang tʻieh / yüan chu Chu Chen-mu ; chu pien Chʻin Hung. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1981
CH FIC CHU,Y    
      Po sha / Chu Yü chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1987
      Teng lung chieh / Chu Yü chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1981
CH FIC DABING    
      Amituo fo me me da / Dabing zuo pin. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Amituo fo me me da / Dabing zuo pin. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC DICKENS,C : Dickens, Charles,     
      Gu chu lei = Oliver twist / Cha'ersi ·Digengsi(Charles Dickens) zhu ; Fang Shuhui, Li Yanhui yi. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH FIC DING,L    
      Sha fei nü shi de ri ji / Ding Ling zuo; Wang Zhongchen dao du; Cui Qi, Cai Yuling jiao ding. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Sha fei nü shi de ri ji / Ding Ling zuo; Wang Zhongchen dao du; Cui Qi, Cai Yuling jiao ding. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC DONG,X : Dong, Xiaoqiong.     
      Sui yue you hen zhi liu shi de qing chun ji yi / Dong Xiaoqiong zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH FIC DONGYE : Dongye,     
      Ning wang fu guang de ji jie / Dongye (Qiongfeng) zhu = The warmest winter. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC DONOHUE,K : Donohue, Keith.     
      Shi qie de hai zi / Keith Donohue (Keith Donohue) zuo pin ; Zhu Mengxun, Peng Xuan yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC DUMAS,A    
      Jidushan bo jue / [Fa] Dazhongma zhu ; Han Hulin, Zhou Kexi yi = Le Comte de Monte-Cristo / Alexandre PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
      Jidushan bo jue / [Fa] Dazhongma zhu ; Han Hulin, Zhou Kexi yi = Le Comte de Monte-Cristo / Alexandre PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
CH FIC ERYUEHE    
      Qianlong huang di. Ri luo chang he / Eryuehe zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 1996
      Qianlong huang di. Ri luo chang he / Eryuehe zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 1996
      Qianlong huang di. Feng hua chu lu / Eryuehe zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:DUE 08-03-20   Book 1994
      Qianlong huang di. Feng hua chu lu / Eryuehe zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:DUE 08-03-20   Book 1994
14 additional entries    
CH FIC FANYIPING : Fanyiping.     
      Chen xiang shan / Fanyiping zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH FIC FENG,M    
      Yü shih ming yen / Feng Meng-lung. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1984
      Ching shih tʻung yen / Feng Meng-lung. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1984
CH FIC FENG,N : Feng, Niannan.     
      Shao nian xin li shi zhi cui mian zhi dian / Feng Niannan zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH FIC FENG,T    
      Shi ba sui gei wo yi ge gu niang / Feng Tang zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Beijing, Beijing / Feng Tang zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Coming Soon   Book 2012
      Huan xi / Feng Tang zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Coming Soon   Book 2012
CH FIC FREEMAN,S : Freeman, Cynthia.     
      Hsien tai shen hua / [Cynthia Freeman ; Chʻen Min-tsʻui i] PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1982
CH FIC FU,H : Fu, Huazhen.     
      Qing yuan lu / [yuan chuang ju ben Fu Huazhen, Lu Yuqing ; xiao shuo gai bian Weng Zheyu ; Da ai dian PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH FIC FU,J : Fu, Jianwen.     
      Xiao ti hu / Fu Jianwen zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC FURANKI,R : Furankī, Rirī,     
      Dongjing tie ta : la ma he wo, you shi hai you lao ba / Lily Franky ; Cao Heng yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC GAO,H    
      Ming you xuan ji / Gao Huiran. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
      Yi ge ren de sheng jing / Gao xing jian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1999
CH FIC GAO,Y : Gao, Yang,     
      Qian men zhi qian shou guan yin / Gao Yang zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH FIC GARCIA MARQUEZ,G    
      Li bai er wu shui shi ke / Jiaxiya Ma'erkesi zhu (Gabriel García Márquez) ; Liu Xiliang, Sun Jiying y PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Li bai er wu shui shi ke / Jiaxiya Ma'erkesi zhu (Gabriel García Márquez) ; Liu Xiliang, Sun Jiying y PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Ku ji hui yi lu = Memoria de mis putas tristes / Jiaxiya Ma'erkesi zhu ; Xuan Le yi. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC GE,L    
      Bei yuan / Ge Liang zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Zhu que / Ge Liang zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC GONG,G : Gong, Guihua,     
      Han qiu zhi xi shou / Gong Guihua zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC GU,L : Gu, Ling.     
      Yin "Lang" ru shi / Gu Ling. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH FIC GU,W : Gu, Weili.     
      Ba ma bu rong yi / Gu Weili, Li Liang zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC GUO,L    
      Qiang li qiang wai / Guo Lianghui zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
      Ta men de gu shi / Guo Lianghui zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH FIC HAN,S    
      Naifeile diao xiang = The Nawfal statue / Han Shangling zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Naifeile diao xiang = The Nawfal statue / Han Shangling zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC HARRIS,T : Harris, Thomas,     
      Hung se lung / [Thomas Harris ; Mao Chi-chʻüan i] PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Staff Reported Missing   Book 1984
CH FIC HAWKINS,P : Hawkins, Paula,     
      Lie che shang de nü hai / Pola Huojinsi zhu ; Wang Xinxin yi = The girl on the train / Paula Hawkins. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC HONGSUQING : Hongsuqing.     
      Bei wei jia ren / Hong Suqing zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH FIC HOSSEINI,K    
      Zhui feng zheng de hai zi = The kite runner / Kalede Husaini zhu ; Li Jingyi yi. GDL Central Library International Languages:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2005
      Zhui feng zheng de ren = The kite runner / [Mei] Kalede Husaini zhu ; Li Jihong yi. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH FIC HUANG,Y    
      T0ien lung chhueh / Huang Ying chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1989?
      T0ien lung chhueh / Huang Ying chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1989?
      T0ien lung chhueh / Huang Ying chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1989?
      T0ien lung chhueh / Huang Ying chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1989?
      Wu chʻang kung tzu / Huang Ying chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1983
CH FIC HUANZHULOUZHU    
      Nü xia Yemingzhu / Huanzhulouzhu zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Wan li gu xia · Hu zhua shan wang/ Huanzhulouzhu zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH FIC HUDIE : Hudie,     
      Wu qi wu tong / Hudie zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC I-SHU    
      Chin huan shih / I-shu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1987
      Yen chih / I-shu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1985
CH FIC JAMES,E    
      Gelei de wu shi dao yin ying. I, Tiao jiao / E L Zhanmusi zhu ; Zhu Liya yi = Fifty shades of Grey / PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Gelei de wu shi dao yin ying. II, Shu fu / E L Zhanmusi zhu ; Zhu Liya yi = Fifty shades Darker / E L PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Gelei de wu shi dao yin ying. III, (Wan jie pian) Zi you / E L Zhanmusi zhu ; Zhu Liya yi = Fifty sha PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH FIC JI,X : Ji, Xiaotai.     
      Beijing lai de er zi mei : mi mi jing cha de hui yi / Ji Xiaotai zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH FIC JIA,P : Jia, Pingwa.     
      Qin qiang / Jia Pingwa zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH FIC JIANG,J : Jiang, Jiahua,     
      Zhuan jiao yu dao ai = Corner with love / An Jie yuan zhu ; Jiang Jiahua zhuan xie. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC JIH : Jih-pen tʻui li tso chia hsieh hui.     
      Jih-pen tʻui li hsiao shuo chieh tso ching hsüan = Japanese literary mysteries. ti shih chi / Jih-pen PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1987
CH FIC JIN,L : Jin, Lianlan.     
      Shui ceng jian guo hu die de jia / Jin Lianlan zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC JING,G : Jing, Ge,     
      Xiang ru gu / Jing Ge zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Staff Reported Missing   Book 2014
CH FIC KAO,Y    
      Tzu yü chʻai : Chung kuo wen hsüeh chia ku shih / Kao Yang chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1972
      Yu ti hsi chu : Kao Yang ti tso pin / Kao Yang chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1984
CH FIC KEROUAC,J : Kerouac, Jack,     
      Zai lu shang = On the road / Jieke Kailuyake zhu ; Wang Yongnian yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH FIC KING,S : King, Stephen,     
      Lü se qi ji = The green mile / Shidifen, Jin zhu ; Huang Fangtian yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC KINSELLA,S : Kinsella, Sophie.     
      Jia shi nü shen / Sufei Jinsuola zhu ; Luo Yaxuan yi = The undomestic goddess / Sophie Kinsella. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only