Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
CH 747 XIA      
      Xiang he ju ji xiao shou na 365 zhao / Piao Liang Jia Ju Bian Ji Bu zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 747 XIN      
      Xin shou bu zhi su cheng Q & A 300 / DIY wan bu zhi bian ji bu zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 747 YE : Ye, Yilan,     
      Jia de mo yang / Ye Yilan zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Coming Soon   Book 2015
CH 751.73 MUR      
      Murals from the Han to the Tang dynasty. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1974
CH 759.591 ZHO      
      Zhou Shixin jiao shou zuo pin / Fang Lanqing bian = Works of Professor Johnson Su-Sing Chow / compile PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2010
CH 770.92 QI : Qi, Heng,     
      Qi Heng she ying zuo pin ji : Meiguo = Images of America (2005-2007) / Heng Qi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH 779.2 CHE : Chen, Jiaojiao.     
      Hei an zhong de se cai / Chen Jiaojiao zhu bian. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH 781.68 JIA : Jiao, Yuanpu,     
      Le zhi ben shi : gu dian yue ling shang ru men = A road to classical music / Jiao Yuanpu zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 782.1095 XIA : Xia, Yuanyu.     
      Xia Yuanyu jiao shou shou hui guo ju lian pu ji jin / Xia Lilian bian zhuan. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2000
CH 791.4502 YAN : Yang, Lan,     
      Ti wen = How to ask a better question / Yang Lan zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2020
CH 791.457 YAN    
      Si shi jiu ri, ji / Yan Geling zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
      Si shi jiu ri, ji / Yan Geling zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH 799.1 WAN : Wang, Shaochen,     
      Diao yu bao dian / Wang Shaochen[and two others] bian zhu ; Du Wenda she ying. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 895.1 DAO : Dao, Erdeng,     
      Yi yao yi dian tou / Dao Erdeng zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 895.1 LIA : Liao, Yuhui.     
      Ceng jing de mei li / Liao Yuhui wen ; Cai Quanmao hua. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 895.1 LIN : Lin, Qingxuan.     
      Wo ba xing xing dian zhe le / Lin Qingxuan zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 895.1 YAN : Yan, Ming,     
      Wo ai zhe ku bu chu lai de lang man / Yan Ming zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH 895.10897 HUA    
      Hua ren de Meiguo meng : Meiguo hua wen wen xue xuan du = China men's American dream : stories and po PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
      Hua ren de Meiguo meng : Meiguo hua wen wen xue xuan du = China men's American dream : stories and po PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 895.11009 LI : Li, Yuanluo.     
      Feng sao bai dai : shi wen hua da san wen / Li Yuanluo zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 895.113 WEI : Wei, Yingwu.     
      In such hard times : the poetry of Wei Ying-wu / translated by Red Pine. PAS Central Library Non-Fiction, 1st Floor:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH 895.11309 LI : Li, Yuanluo.     
      Jue chang qian qiu : jue ju wen hua da san wen = Juechangqianqiu / Li Yuanluo zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 895.1142 SU : Su, Shi,     
      Dreaming of fallen blossoms : tune poems of Su Dong-Po / translations by Yun Wang. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
CH 895.14 LIC : Li, Chih-chʻao.     
      Shao nien hsieh / Li Chih-chʻao chu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 1988
CH 895.14 XIN      
      Xin bian gu wen guan zhi / Chi Xiaochuan, Xie Zhefu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 895.145 QIA : Qian, Zhongshu,     
      Xie zai ren sheng bian shang ; Ren sheng bian shang de bian shang ; Shi yu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2002
CH 895.1452 AQI : Aqi.     
      Luo hua liu shui= Falling flowers and flowing water / A Qi zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 895.1452 BIN : Bingxin,     
      Wo zai mu qin huai li : Bingxin bi xia de ren sheng xu si / Bingxin zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH 895.1452 CAI    
      Fu qin an xiao / Cai Lan. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
      Liu qu ye / Cai Lan. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
      Sao xue peng cha / Cai Lan. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 895.1452 CHE : Chen, Danqing,     
      Wo men zhe ge shi dai de pa yu ai / Chen Danqing deng shu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH 895.1452 LI : Li, Li,     
      Weinisi hua ji = The Venice Diary / Li Li zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2005
CH 895.1452 LIN : Lin, Hong.     
      Xin qing xiang ce : man xia lai = Slow down / Lin Hong, Zheng Guoming, Wen Quanjie bian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 895.1452 LIU : Liu, Yong.     
      Sheng sheng shi shi wei liao yuan / liu Yong zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 895.1452 MEI : Mei, Jimin.     
      Changbai Shan ye hua / Mei Jimin zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2004
CH 895.1452 TAO : Tao, Jie,     
      Tian shen de wei xiao : Tao Jie zui xin san wen ji / Tao Jie. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 895.1452 YEF : Yefu,     
      Shen bian de jiang hu / Zheng Shiping (Tujiayefu) zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH 895.1452 YU : Yu, Qiuyu.     
      Shuang leng chang he / Yu Qiuyu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 1999
CH 895.146 CAI    
      Pi nang = No more than skins / Cai Chongda zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
      Pi nang = No more than skins / Cai Chongda zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH 895.1542 KUA : Kuang, Haiyan,     
      Kuai dao wen zhang ke xia jiu / Kuang hai yan zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH 895.186 GE 2016 : Ge, Liang,     
      Xiao shan he = Reflection of the world / Ge Liang zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH 909 QUA      
      Quan qiu zui mei de 100 ge di fang / "Tu shuo tian xia Guo jia di li xi lie" bian wei hui bian zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
CH 910.2 GUO : Guo, Ziying.     
      Zui hao de shi guang zai lu shang / Guo Ziying zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
CH 910.202 TIE : Tie, Muji.     
      Tie Muji you shi jie : ji jian ji sheng "wan" quan shang yin 20 jiang = Travel around the world / Tie PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 910.4 ZHO : Zhou, Dongyao.     
      Meizhou, Feizhou yu Dayangzhou / Zhou Dongyao, Liu Ruichang zhu bian. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH 912.84 NAK : Nakagawa, Kazuhiro.     
      Dian nao, shou ji ding zai jiu ye bu pa! : xiao chu yan jing pi lao, you xiao hui fu shi li de zhong PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH 914.436 CHE 2008 : Chen, Cuifei.     
      Bali = Paris / zhu Chen Cuifei. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH 914.89 HU : Hu, Yuchun.     
      Le you, Danmai / Hu Yucheng wen she ying. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH 915.014 ZHO      
      Zhongguo zui mei de 100 ge di fang = Top 100 Places of China / "Zhongguo zui mei de 100 ge di fang" b PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 915.104 HAO : Hao, Juanhan,     
      Gen zhe shi ci qu lü xing / Hao Juanhan zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
CH 915.1156 BEI      
      Beijing / Beijing Shi ren min zheng fu xin wen ban gong shi bian = Beijing / compiled by the informat PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH 915.12 TAN : Tang, Tao.     
      Yan zhuo Changjiang kan Zhongguo / Tang Tao zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 915.1215 ZUI      
      Zui mei hai shi Zhangjiajie / [ben shu bian ji Shuxuan ... [et al.]]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only