Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
C JIA      
      Ash is purest white [videorecording] / produced by Shōzō Ichiyama, Nathanaël Karmitz ; written & dire GDL Central Library DVD:DUE 12-13-21   DVD/Video 2019
C jO BARKOW,HEN : Barkow, Henriette.     
      Nida ru yi yuan = Nita goes to hospital / story by Henriette Barkow ; models and illustrations by Chr GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C jO BILLY GOATS GRUFF BAR : Barkow, Henriette,     
      The Three Billy Goats Gruff / retold by Henriette Barkow ; illustrated by Richard Johnson ; Chinese t GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
C jO CARLE,ERI : Carle, Eric,     
      Hao e de mao mao chong / wen tu, Airui Ka'er ; yi, Zheng Mingjin. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 12-11-21   Book 2008
C jO CASEY,DAW    
      Yishan = Yeh-Hsien / retold by Dawn Casey ; illustrated by Richard Holland ; Mandarin translation by GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2011
      Aixisi yu Aoxilisi : Aiji gu dai shen hua = Isis and Osiris : an ancient Egyptian myth / [retold by D GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C jO CHERRY,MAT : Cherry, Matthew A.,     
      Suli de tou fa / wen Maxiu A. Qie'errui ; tu Washudi Halisen ; yi Haigoufangdong. GDL Central Library Children's International Languages:In Cataloging   Book 2021
C jO CHILD,LAU : Child, Lauren.     
      Wo bu kun, wo bu yao shui jiao / wen tu Luolun Chaierde ; yi Lai Ciyun. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 12-20-21   Book 2007
C jO CHIN,OLI    
      The year of the pig : tales from the Chinese zodiac / written by Oliver Chin ; illustrated by Miah Al GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2019
      The year of the pig : tales from the Chinese zodiac / written by Oliver Chin ; illustrated by Miah Al GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2019
      The year of the rat : tales of the Chinese zodiac / written by Oliver Chin ; illustrated by Miah Alco GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2020
      The year of the rooster : tales from the Chinese zodiac / by Oliver Chin ; illustrated by Juan Calle. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 12-20-21, GDL Montrose Library Children's Fiction:Available   Book 2017
C jO CHURCH,CAR : Church, Caroline.     
      Shi zhi jiao zhi tou / Kaluolin·Zhen·Que'erqu zhu ; Gao Mingmei yi. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 11-18-21   Book 2016
C jO CLYNES,KAT : Clynes, Kate,     
      Wo men qu gong yuan ba = Let's go to the park / by Kate Clynes ; illustrated by Sarah Mills. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2017
C jO COMPESTINE,YIN : Compestine, Ying Chang,     
      D is for dragon dance = Shì wŭ lóng / by Ying Chang Compestine ; illustrated by Yongsheng Xuan. GDL Brand Library Children's Fiction:Available, GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Montrose Library Children's Fiction:Available   Book 2018
C jO DEAN,JAM    
      Pipi mao he ta de si ke shuai niu kou / zuo zhe, Airuike Liwen ; hui zhe, Zhanmushi Di'en ; yi zhe, L GDL Central Library Children's International Languages:In Cataloging, GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2013
      Pipi mao he ta de si ke shuai niu kou / zuo zhe, Airuike Liwen ; hui zhe, Zhanmushi Di'en ; yi zhe, L GDL Central Library Children's International Languages:In Cataloging, GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2013
C jO GAN,DAY : Gan, Dayong,     
      I have a little lantern = Wo you yi zhan deng long : a story told in English and Chinese / by Gan Day GDL Grandview Library Children's International Languages:DUE 12-20-21   AudioBook 2021
C jO GOLEMBE,CAR : Golembe, Carla.     
      Zippy and Zoe go to the beach = Sai-pi yu Rouyi qu hai bian / [Carla Golembe zhu ; Carla Golembe hui GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C jO GOMI,TAR : Gomi, Tarō.     
      San ding mao zi ji ge ren / Wu wei tai lang wen/tu ; shang yi bian ji bu yi. GDL Central Library Children's International Languages:In Cataloging   Book 2012
C jO GREGORY,MAN    
      Ji'er he dou jing = Jill and the beanstalk / by Manju Gregory ; illustrated by David Anstey ; Chinese GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2013
      Hansel and Gretel / Manju Gregory ; illustrated by Jago ; Chinese translation by Sylvia Denham. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C jO HAN,XU : Han, Xu,     
      Xiao che di di di / Han Xu / zhu hui. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 12-03-21   Book 2018
C jO HUTCHINS,PAT : Hutchins, Pat,     
      Mu ji Luosi zhao bao bao = Where, oh where, is Rosie's chick? / Peite Haqunsi zhu, hui ; Ajia yi. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 12-20-21   Book 2016
C jO ISHIZU,CHI : Ishizu, Chihiro,     
      Cai cai kan shang dian / wen: Shijing Qianxun ; tu: Zhongze Jiumeizi ; yi: Zhang Wenyu. GDL Central Library Children's International Languages:In Cataloging   Book 2020
C jO JOHN,JOR : John, Jory,     
      Wo ben lai jiu hen xi huan ni! / [Mei] Qiaoli Yuehan wen ; [Ying] Banji Daiweisi tu ; Li Pengcheng yi GDL Central Library Children's International Languages:DUE 12-20-21   Book 2019
C jO KLASSEN,JON : Klassen, Jon,     
      Zhe bu shi wo de mao zi / wen, tu, [Mei] Qiao'en Kelasen ; yi, Yang Lingling, Peng Yi. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2013
C jO LI,JIA    
      Genghis Khan : the brave warrior who bridged East and West = Cheng ji si han / by Li Jian ; translate GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
      A prince and his porcelain cup : a tale of the famous Chicken Cup retold in English and Chinese = Wán GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2018
      Zheng He, the great Chinese explorer : a bilingual story of adventure and discovery / by Li Jian ; tr GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2015
      Ming's adventure in the Forbidden City : a story in English and Chinese / by Li Jian ; translated by GDL Central Library Children's Fiction:Available, GDL Central Library Children's Fiction:DUE 12-13-21, GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Montrose Library Children's Fiction:Available   Book 2014
12 additional entries    
C jO LIN,GRA : Lin, Grace,     
      Xiaoxingxing de da yue bing / [Mei] Lin Peisi zhu hui ; Zhao Weixuan yi. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2019
C jO LITTLE RED HEN HEN : Hen, L. R.     
      Xiao Hong Ji he ta de gu mai = The Little Red Hen and the grains of wheat / retold by L.R. Hen ; illu GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2011
C jO LO,RIC : Lo, Rich,     
      Chinese New Year colors / Rich Lo. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 12-11-21   Book 2019
C jO MATSUOKA,TAT : Matsuoka, Tatsuhide,     
      Shui de sheng yin ne? / Songgang Daying wen.tu ; Lai Zhaorong yi. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2018
C jO MIURA,TAR    
      Wo shi tui tu ji! / wen, tu Sanpu Tailang ; yi Zhang Ling Ling. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 12-03-21   Book 2014
      Dian che lai luo! / wen, tu Sanpu Tailang ; yi Zheng Mingjin. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2018
      Shang de qu ma? : che zi gong zuo zhong / we, tu Sanpu Tailang ; yi Xie Yiling. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2018
      Zhe shi wo de / wen tu Sanpu Tailang ; yi Zheng Mingjin. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2017
C jO OHMURA,TOM : Ohmura, Tomoko,     
      Chao ji da sai che = Nan no jūtai / Da cun zhi zhi. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 11-18-21   Book 2016
C jO PARR,TOD : Parr, Todd,     
      Die dao le, mei guan xi / tao de.pa er wen.tu ; zhang xing ru yi. GDL Central Library Children's International Languages:In Cataloging   Book 2016
C jO PFISTER,MAR : Pfister, Marcus,     
      The rainbow fish = Cai hong yu / Marcus Pfister ; [English translation by Dr. Kristy Koth ; Chinese t GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2019
C jO PORTIS,ANT : Portis, Antoinette.     
      Bu shi gun zi / wen tu Andongnite Bodisi ; yi Guo Miaofang. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 11-18-21   Book 2008
C jO RED RIDING HOOD CLY : Clynes, Kate.     
      Bu yao you lai yi ci a Hongdoupeng! = Not again, Red Riding Hood! / Kate Clynes & Louise Daykin ; Can GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2003
C jO ROBERT,NAI : Robert, Na'íma bint,     
      Xiao bao bao, huan ying jiang lin zhe ge shi jie = Welcome to the world, baby / Na'íma bint Robert ; GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C jO ROSEN,MIC : Rosen, Michael,     
      We're going on a bear hunt = Wo men qu zhao da xiong / retold by Michael Rosen ; illustrated by Helen GDL Central Library Children's International Languages:DUE 12-06-21   Book 2000
C jO SAITO,SHI : Saitō, Shinobu,     
      Nin hao, huan ying guang lin! guang shang dian jie / we, tu Qiteng Ren ; yi Guo Fu. GDL Central Library Children's International Languages:In Cataloging   Book 2019
C jO SCARRY,RIC : Scarry, Richard,     
      Hao bang hao bang de 123 shu shu shu / Licha Sikairui wen, tu ; Jiang Kunshan yi. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 08-05-21 Billed   Book 2018
C jO SENDAK,MAU : Sendak, Maurice,     
      Ye shou guo = Where the wild things are / Molisi Sangdake zhu ; Song Pei yi. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2014
C jO SHERRY,KEV : Sherry, Kevin,     
      Da hai li wo zui da / [Mei] Kaiwen Xieli zhu ; Yu Shu yi. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 12-20-21   Book 2014
C jO STEIN,DAV : Stein, David Ezra,     
      Ai da cha de xiao ji / wen. tu, Dawei Aicila Sitan ; fan yi, Yang Lingling, Peng Yi. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
C jO THREE BEARS CLY : Clynes, Kate,     
      Jin fa gu niang he san zhi xiong = Goldilocks and the three bears / retold by Kate Clynes ; illustrat GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2013
C jO TULLET,HER : Tullet, Hervé,     
      Dian dian dian / Ai'erwei Dulai zhu hui ; Yang Lingling, Peng Yi yi. GDL Central Library Children's International Languages:In Cataloging   Book 2021
C jO TUPERA    
      Hao duo yan se de ba shi / wen, tu tupera tupera ; yi Shi Zhiting. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2015
      Bai xiong de nei ku / Tupera Tupera tu wen ; Liang Ruoxun yi. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2013
C jO WADDELL,MAR : Waddell, Martin.     
      Ya zi nong fu = Farmer duck / written by Martin Waddell ; illustrated by Helen Oxenbury ; [Chinese tr GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C jO WEI,JIE    
      Moon messenger = Yue liang tian shi : a family reunion during the mid-autumn festival : a story told GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   AudioBook 2021
      Moon messenger = Yue liang tian shi : a family reunion during the mid-autumn festival : a story told GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   AudioBook 2021
C jO WILLEMS,MO    
      "Zhe shi wo de," wei shen me yao fen gei ni? / zuo zhe Mo Weile ; fan yi Wu Yuxuan = The pigeon finds GDL Central Library Children's International Languages:In Cataloging   Book 2020
      Bie rang ge zi kai gong che! / wen, tu Mo Weile ; yi Xu Yaoyun. GDL Central Library Children's International Languages:In Cataloging   Book 2019
C jO WU,FAY    
      My first book of Chinese words : an ABC rhyming book of Chinese language and culture / by Faye-Lynn W GDL Central Library Children's Fiction:Available, GDL Central Library Children's International Languages:DUE 12-04-21   Book 2017
      Chinese and English nursery rhymes : Little mouse and other charming Chinese rhymes / Faye-Lynn Wu ; GDL Central Library Children's International Languages:DUE 12-11-21   Book 2010
C KAGE SBP K44CD : Kagel, Mauricio.     
      Sankt-Bach-Passion [sound recording] / [Text adapted by Mauricio Kagel after original documents, chor GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1996
C KANC PSA K35CD : Kancheli, Gii︠a︡.     
      Exil [sound recording] / Giya Kancheli. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1995
C KAST LSJ K24CD      
      Ancient Russian liturgy [sound recording] GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1996
C KAST LST Z32CD : Kastalʹskiĭ, Aleksandr Dmitrievich,     
      Liturgy of St. John of Chrysostom [sound recording] / Alexander Kastalsky. Plus, Chants of the Russia GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1995
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only