Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
C j CAI,HUI : Cai, Huiguang.     
      Yue bing li de mi mi / Cai Huiguang wen ; Cao Junyan tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
C j CHEN,JIA : Chen, Jiang Hong,     
      Hu wang zi / [zuo zhe, hui zhe Chen Jianghong]. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C j CHEN,MUC : Chen, Mucheng.     
      Han shi yu qing ming / Chen Mucheng wen ; Hong Yinan tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
C j CHEN,SUY : Chen, Suyi.     
      Jiang jun zhan men / Chen Suyi wen ; Huang Shuhua tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
C j E BROAD,MIC : Broad, Michael.     
      Gu zhang niao = Broken bird / Wen hui : Maike Buluode ; Yi : Fang Suzhen. GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2010
C j E CHU,YI : Chu, Yi.     
      Niu lang zhi nü = The cowherd and the girl weaver / gai bian Chu Yi ; fan yi Liu Guangdi ; hui tu Wan GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j E HAPKA,CAT : Hapka, Cathy.     
      Charlotte's web. New in the barn / adapted by Catherine Hapka ; based on the motion picture screenpla GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j E HIGGINSON,SHE : Higginson, Sheila Sweeny,     
      Miqi de gao kong re qi qiu / zuo zhe Sheila Sweeny Higginson ; hui zhe The Disney Storybook Artists ; GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C j E HOU,GUA    
      Xiao gong ji xue da ming = Little rooster learns to crow / [Hou Guanbin bian hui ; Wang Zengfen fan y GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2006
      Tan chi de xiao gou = Greedy puppy / [Hou Guanbin bian hui ; Cai Guanping fan yi]. GDL Casa Verdugo Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j E LI,JIA : Li, Jiatong,     
      Wo shi shei : Li Jiatong gu shi hui ben / gu shi Li Jiatong ; hui tu Tang Zhizhong. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2010
C j E NAKANO,HIR : Nakano, Hirotaka,     
      Xiao xiang san bu / wen tu Zhongye Honglong ; xuan shu fan yi Lin Zhenmei. GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C j E WANG,YAN    
      Nüwa bu tian = Nv [sic] Wa mends the sky / gai bian Wang Yangguang ; fan yi Liu Yonghou ; hui tu Li C GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
      Kuafu zhui ri = Kua Fu races with the sun / gai bian Wang Yangguang ; fan yi Liu Yonghou ; hui tu Zha GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j E WANG,ZHI : Wang, Zhiwei.     
      Houyi she ri = Houyi shoots down the suns / gai bian Wang Zhiwei ; fan yi Liu Yonghou ; hui tu Yan We GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j E WU,WEI : Wu, Wei.     
      Pangu kai tian = Pan Gu created heaven and earth / gai bian, Wu Wei ; fan yi, Liu Guangdi ; hui tu, L GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j E XIE,MIN : Xie, Ming-fang     
      Xiao shi zi duo duo / Xie ming fang wen ; Lin xiao bei tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j FUNKE,COR : Funke, Cornelia Caroline.     
      Mo shui xin = Ink heart : Mo shui shi jie shou bu qu / Kenaliya Fengke ; Liu Xinghua yi. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j GUAN,JIA : Guan, Jiaqi,     
      Yuan xiao gu niang / Guan Jiaqi wen ; Liu Shuru tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
C j HUANG,NUE    
      Lao shu qu xin niang / Huang Nü'e wen ; Cai Jiafei tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
      Lao shu de nü er / Huang Nü'e wen ; Huang Shuhua tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
      Mazu Lin Moniang / Huang Nü'e wen ; Ye Huijun tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
C j I YI,YI : Wu, Yi Yi.     
      Xianggu he Shiwa / bian xie, Yi Yi ; hui tu, Fang Yaomin, Hou Chunyang. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1984
C j I ZHOU,YAO : Zhou, Yaoping.     
      Nian shou pi li pa la : xian dai ban Zhongguo jie ri tong hua / Zhou Yaoping wen ; Yang Liling tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C j LI,JIA : Li, Jiatong,     
      San gu li de ding xiang hua : Li Jiatong gu shi hui ben / gu shi Li Jiatong ; hui tu Zeng Wanting. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2009
C j LIN,LIA    
      Wu Gang kan gui shu / Lin Liang wen ; Gong Yunpeng tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
      Fei Changfang xue xian / Lin Liang wen ; Li Qin tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
C j MA,JIN : Ma, Jingxian,     
      Bai she chuan qi / Ma Jingxian wen ; Xu Jian'guo tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
C j O BEBE,MAS : Sebe, Masayuki,     
      Shu shu kan zong gong shi 100 / wen, tu Laibian Yazhi ; yi, Gao Mingmei. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2009
C j O DONOVAN,GAI : Donovan, Gail,     
      Hai di ju chang meow meow / gai bian zi Ma-ke-si Fei-shi-da de Cai hong yu chang xiao shu ; wen Jie-e GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2002
C j O HEAP,SUE : Heap, Sue,     
      Yi shang xiao gong zhu / wen, tu Su Xipu ; fan yi Sha Yongling. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2003
C j O ITO,HIR : Itō, Hiroshi,     
      Xiao she san bu / wen, tu, Yidong Kuan ; fan yi, Zhou Peiying. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j O JUSTER,NOR : Juster, Norton,     
      Ha luo, zai jian de chuang kou / wen Nuodun Jiasite ; tu Kelisi Laxika ; yi Chen Zhicai. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2007
C j O KUDO,NOR : Kudō, Noriko,     
      Xiao ji guang chao shi / we, tu Gong-teng Ji-zi ; fan yi Zhou Pei-ying. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j O MACDONALD,GOL : MacDonald, Golden,     
      Xiao dao = The little island / wen, Magelite Huaizi Bulang ; tu, Liaonade Weisige ; fan yi Yang Maoxi GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j O MCBRATNEY,SAM : McBratney, Sam.     
      Ni men dou shi wo de zui ai / wen Shanmu Maikebuleini ; tu Annita Jielang ; yi Zhang Xingru. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 06-01-20   Book 2004
C j O QIAN,YIN : Qian, Yin.     
      Nana de jian bing / wen tu Qian Yin GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j O WILSON,KAR : Wilson, Karma.     
      Chi bu bao de da xiong / wen Xialüdi Luoletefu ; tu Weilerui Kou'ersen ; fan yi Li Yongyi GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2004
C j O WU,FAY : Wu, Faye-Lynn.     
      Chinese and English nursery rhymes : share and sing in two languages / Faye-Lynn Wu ; illustrations b GDL Casa Verdugo Library Children's International Languages:Available   Book 2010
C j SPYRI,JOH : Spyri, Johanna,     
      Xiao tian shi Haidi / [Johanna Spyri]. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C j ZHANG,JIA    
      Zao wang ye / Zhang Jianming wen ; Lin Hongyao tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
      Zhong Kui zhuo gui / Zhang Jianming wen ; Hong Yinan tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
C JACK-G PLJ N25CD : Jackson, Gabriel,     
      The Passion of our Lord Jesus Christ [sound recording] / Gabriel Jackson. GDL Brand Library Music Compact Disc:Coming Soon   Music 2019
C JANA EG J17CD : Janáček, Leoš,     
      The eternal Gospel [sound recording] ; The ballad of Blaník ; The fiddler's child ; The excursions of GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2005
C JANA GM A55CD : Janáček, Leoš,     
      Glagolitic mass [sound recording] / Leos Janácek. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1988?
C JANA GM C13CD : Janáček, Leoš,     
      Glagolitic mass [sound recording] / Janáček. Psalm 83 / Zemlinsky. Passover psalm, op. 30 / Korngold. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1998
C JANA GM M75CD : Janáček, Leoš,     
      Glagolitic Mass [sound recording] : for soloists, chorus, orchestra, and organ, after an Old Slavonic GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1987
C JANA GM S87CD : Janáček, Leoš,     
      Glagolitic Mass [sound recording] / Janáček. Te Deum, op. 103 /Dvořák. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1991
C JANA OW-3 G22CD : Janacek, Leos,     
      Orchestral works. Vol. 3 [sound recording] / Janacek. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2016
C JARO SC J57DVD      
      Sacred cantatas [videorecording] / Bach, Telemann ; a production of the EuroArts Music International GDL Brand Library DVD:Available   DVD/Video 2017
C jC YANG,HUI : Yang, Huizhong.     
      Hong qi qiu / wen, tu Yang Huizhong. GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2007
C JENK PEA C78CD : Jenkins, Karl,     
      The peacemakers [sound recording] / Karl Jenkins. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2011
C JERU MVG C29CD : Jerusalem, Ignacio,     
      Matins for the Virgin of Guadalupe [sound recording] / Ignacio de Jerusalem. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available, PAS Central Library Music, CDs:Available, PAS Central Library Music, CDs:DUE 06-01-20   Music 1998
C JIA      
      Ash is purest white [videorecording] / produced by Shôzô Ichiyama, Nathanaël Karmitz ; written & dire GDL Library Connection DVD:In Transit +1 HOLD   DVD/Video 2019
C KAGE SBP K44CD : Kagel, Mauricio.     
      Sankt-Bach-Passion [sound recording] / [Text adapted by Mauricio Kagel after original documents, chor GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1996
C KANC PSA K35CD : Kancheli, Gii︠a︡.     
      Exil [sound recording] / Giya Kancheli. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1995
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only