Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
C ELGA SFB H42CD : Elgar, Edward,     
      The Bavarian highlands : op. 27 / Edward Elgar. Dirge and hymeneal : H. 123 [i.e. 124] ; The evening GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Book p1987
C EMPI PAS E55CD : Empire Brass Quintet.     
      Passage [sound recording] / Empire Brass Quintet. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1994
C ENCI RV S07CD : Encina, Juan del,     
      Romances & villancicos [sound recording] : [Salamanca 1496] / Juan del Enzina. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1991
C ENSE-C VSC R44CD : Ensemble Candens Lilium.     
      Virgo Sancta Caecilia [sound recording] : Gesänge aus dem Antiphonar der Anna Hachenberch. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2010
C ENSE CRP R31CD : Ensemble Perceval.     
      Chansons des rois et des princes du moyen age [sound recording] GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1987
C ENSE CRR R04CD      
      La cour du Roi René [sound recording] : chansons & danses. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1989
C ESCU ILL M29CD : Escudero, Francisco,     
      Illeta [sound recording] / Francisco Escudero. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2005
C ESEN SLP K19CD : Esenvalds, Eriks,     
      St. Luke passion [sound recording] : sacred works / Eriks Esenvalds. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2016
C FALL ATL C85CD : Falla, Manuel de,     
      Atlàntida [sound recording] / Manuel de Falla, Ernesto Halffter. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1993
C FALL ATL D98CD : Falla, Manuel de,     
      Atlántida [sound recording] = Atlantis : Gesamtaufnahme in katalanischer Sprache / Manuel de Falla ; GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1996
C FARK WS F91LP (S) : Farkas, Ferenc,     
      Tavaszvárás (Waiting for spring) : Piccola musica di concert. Planctus et consolationes (Gyász és vig GDL Brand Library Record:Available   LP Record 1981?
C FAUR MB E42LP (S) : Fauré, Gabriel,     
      Messe basse ; Tantum ergo, op. 65, no. 2 ; Maria mater gratiae, op. 47, no. 2 ; Ave verum, op. 65, no GDL Brand Library Record:Available   LP Record 1984
C FAUR REQ B65CD : Fauré, Gabriel,     
      In paradisum [sound recording] : Fauré, Duruflé : Requiem. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1998
C FAUR REQ C01CD : Fauré, Gabriel,     
      Requiem : (1893 version) ; Cantique de Jean Racine [sound recording] / Fauré ; orch. Rutter. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Book c1985
C FAUR REQ D43CD : Fauré, Gabriel,     
      Requiem, op. 48 [sound recording][compact disc] / Gabriel Faure. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1985
C FAUR REQ E37CD : Fauré, Gabriel,     
      Requiem [sound recording] ; Cantique de Jean Racine / Fauré. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2008
C FAUR REQ G43CD : Fauré, Gabriel,     
      Requiem, op. 48 [sound recording] / Gabriel Faure. Pavane pour une infante défunte / Maurice Ravel. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Book 1986
C FAUR REQ S35CD : Fauré, Gabriel,     
      Requiem, op. 48 / Fauré. Requiem, op. 9 / Duruflé [sound recording] GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1987
C FAYR MQG C42CD : Fayrfax, Robert,     
      Robert Fayrfax. Vol. 1 [sound recording]. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1995
C FAYR MTP C45CD : Fayrfax, Robert,     
      Robert Fayrfax. Vol. 2 [sound recording]. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1995
C FELD RC B39CD : Feldman, Morton,     
      Rothko Chapel [sound recording] ; Why patterns? / Morton Feldman. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1991
C FELD RC S38LP (S) : Feldman, Morton,     
      Rothko Chapel [sound recording] / M. Feldman. GDL Brand Library Record:Available   LP Record  
C FESC JOS W79CD : Fesch, Willem de,     
      Joseph [sound recording] / Willem de Fesch. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2000
C FIC AI,MI : Ai, Mi.     
      Shan zha shu zhi lian = Hawthorn tree forever / Ai Mi zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2007
C FIC BROWN,DAN    
      Da Wenxi mi ma / Dan Bulang zhu ; You Chuanli yi. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2004
      Da pian ju / Dan Bulang zhu ; Song Yingtang yi = Deception point / Dan Brown. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2007
C FIC BUSHNELL,CAN : Bushnell, Candace.     
      Chao she hua ai qing = Trading up / Gandisi, Buxinai'er ; Yin Lijun, Feng Qiongyi yi. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
C FIC GRISHAM,JOH    
      Jie tou lü shi / Yuehan Gelixun zhu ; Jiang Limei yi. = The Street Lawyer / John Grisham GDL Central Library International Languages:Available   Book 1999
      Zao yu ren / Yuehan Gelixun zhu ; Qiaosefen yi = The rainmaker / John Grisham. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1995
      Zhong ji shen pan / Yuehan Gelixun zhu ; Ke Lisi yi = The chamber / John Grisham. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1995
      Feng ren yi zhu / Yuehan Gelixun zhu ; Peng Lingxian yi = The testament / John Grisham. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2001
C FIC HOSSEINI,KHA : Hosseini, Khaled.     
      Zhui feng zheng de hai zi = The kite runner / Kalede Husaini zhu ; Li Jingyi yi. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2005
C FIC JI,QIN : Ji, Qing.     
      Wang lu xiong lin = Network evil neighborhood / Ji Qing zhu. GDL Central Library International Languages:Staff Reported Missing   Book 2003
C FIC KONG,SHA : Kong, Shangren,     
      Tao hua shan / Kong Shangren zhu ; Chen Meilin, Gao Yuhou jiao zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2000
C FIC KOSTOVA,ELI : Kostova, Elizabeth.     
      Tian e zei / Yilishabai Kesituowa zhu ; Xiao Baosen yi = The swan thieves / Elizabeth Kostova. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
C FIC LIANG,YI : Liang, Yi.     
      Hui se you huo : Guan chang, shang jie, qing yu chang / Liang Yi zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C FIC LIAO,HUI : Liao, Huiying.     
      Wai yu de li you / Liao Huiying zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1998
C FIC LIU,QI : Liu, Qi.     
      Shang zhan : ju li ju wai / Liu Qi zuo pin. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C FIC MATHESON,RIC : Matheson, Richard,     
      Si ceng xiang shi = Somewhere in time / Licha Maitesen zhu (Richard Matheson) ; Chen Zongchen yi. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
C FIC MENG,CHO : Meng, Chong.     
      Lao da / Meng Chong zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C FIC MO,YAN : Mo, Yan,     
      Tan xiang xing / Mo Yan zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
C FIC MU,YUM : Mu, Yumin.     
      Ce huang / Mu Yumin zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C FIC NESBITT,E. : Nesbit, E.     
      Hu sheng fu de gu shi / E Nisibite zhu = The story of the amulet / Edith Nesbit. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
C FIC NOBLE,ELI : Noble, Elizabeth     
      Niuyue gong yu / Elizabeth Noble zhu ; Xie Jiazhen yi GDL Central Library International Languages:Staff Reported Missing   Book 2010
C FIC PARKHURST,CAR : Parkhurst, Carolyn,     
      Yidian yuan de ying wu = Lost and found / Kaluolin Pakesite zhu ; Zhang Yan yi. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
C FIC PATTERSON,JAM : Patterson, James,     
      Si shen shou xuan / zuo zhe Zhanmusi Paitesen ; yi zhe Zheng Jiajin = 1st to die / James patterson. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2004
C FIC Pengtan : Pʻeng-tan.     
      Wei chia tʻang ti kʻa fei / Pʻeng-tan chu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1989
C FIC SCHLINK,BER : Schlink, Bernhard.     
      Lang du zhe = Der Vorleser / Benhade Shilinke zhu ; Qian Dingping yi. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C FIC SHENXUE : Shenxue.     
      Ren sheng pai mai hui = Life auction house / [zuo zhe Shenxue]. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
C FIC WANG,TIN : Wang, Ding.     
      Ye he hua / Wang Ting zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C FIC XIANTINGWANXUE : Xiantingwanxue.     
      Ji mo cai shuo ai / Xiantingwanxue zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C FIC YAN,GE : Yan, Ge.     
      Sheng yin yue tuan = The symphony of sound / Yan Ge zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
C FIC YAN,GEL : Yan, Geling.     
      Jinling shi san chai / Yan Geling zuo pin. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
C FIC YI,YUN : Kwiyŏni.     
      Ai qing ju wai ren = Outsider. 2 / Keaitao (Yi Yun-se) ; [Huang Huang yi]. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only