Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
C 646.79 WEI : Weiweifuren.     
      Mei li xin sheng huo : le zai tui xiu / Weiweifuren zhu ; Yang Yatang she ying. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
C 649.1 SEV : Severe, Sal.     
      Wo jia xiao hai jiao yang hao : qing song jiao chu fu ze zi zhu de hai zi / Sa'er Saiwei'er zhu ; Zha GDL Central Library International Languages:DUE 08-21-21   Book 2000
C 651.75 LIN : Lindsell-Roberts, Sheryl.     
      Shang yong Ying wen shu xin step by step = Strategic business letters and e-mail / S. Lindsell-Robert GDL Central Library International Languages:Available   Book 2008
C 658.409 HAR : Harrison, Thomas L.     
      Chuang zao cheng gong ben neng = Instinct : tapping your entrepreneurial DNA to achieve your business GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
C 731.75 GUI      
      Guizhou nuo mian ju yi shu = Nuo mask art in Guizhou / Guizhou Sheng yi shu yan jiu shi, Shanghai ren GDL Brand Library Non-Fiction:Available   Book 1989
C 745.4 N pbk : Ni, Nanshan.     
      Chung-kuo t'u an hsüan chi / [Ni Nan-shan pien]. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1970
C 745.582 CHU      
      Chuan zhu za huo DIY : 55 zhong ren ni qing song shang shou de chuan zhu xiao wan yi er / [yuan bian GDL Central Library International Languages:Available   Book 2005
C 747.2951 WUA      
      100 wei she ji shi kong jian she ji quan ji : wu an nan ti po jie shi dian / zuo zhe: Mai hao si bian GDL Central Library International Languages:DUE 08-17-21 Billed   Book 2006
C 751.4251 ZHO : Zhou, Qianqiu.     
      Chinese painting : a comprehensive guide / by Chow Chian Chiu, Chow Leung Chen Ying. GDL Brand Library Storage:Available   Book 1979
C 759.951 Ma,P MAP : Ma, Baishui,     
      Pai-shui hua hsüan = [Ma Pai-sui's Chinese water colors] / [preface by Lin Yutang ; introduction by C GDL Brand Library Storage Reference:Available   Book 1968
C 784.4 M pbk : Liu, Guocheng.     
      Ming chu ching hua (chiu) mu lu / Liu Kuo-cheng pien hsuan. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1984
C 791.43 Lin,Q LIN : Lin, Qingxia.     
      Chuang li chuang wai / Lin Qingxia. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
C 796.323 Yao,M WAN : Wang, Meng.     
      Ping shi Yao Ming = A shorter Yao in my eyes / Wang Meng. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
C 895.109 QI : Qi, Bangyuan.     
      Yi sheng zhong de yi tian : Qi Bangyuan san wen / Qi Bangyuan zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2004
C 895.109 YAO : Yao, Jiawei,     
      Zai xie zuo zhong huan xiang : bei Mei de tian kong xia / Yao Jiawei zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
C 895.11 LEA      
      Learn poems through paintings. GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 1984
C 895.11 Li,P LI : Li, Bai,     
      Bright moon, perching bird : poems / Li Po and Tu Fu ; translated from the Chinese by J.P. Seaton and GDL Central Library International Languages:Available   Book 1987
C 895.14 Han,H HAN : Han, Han,     
      Za de wen = Za dewen / Han Han zhu. GDL Central Library International Languages:Lost   Book 2008
C 895.14 Long,Y LON : Long, Yingtai.     
      Qing yong wen ming lai shuo fu wo / Long Yingtai. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
C 895.14 Luo,L LUO : Luo, Lan.     
      Cai hui ri ji / Luo Lan zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2001
C 895.14 T pbk : Yuanyuan.     
      Ta heng chai hsing lu / [Yuan-yuan chu]. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1986
C 895.14 Yu,G YU : Yu, Guangzhong,     
      Qing qing bian chou / Yu Guangzhong. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
C 895.14 Zhao,N ZHA : Zhao, Ning,     
      Wei ren sheng hua yi ge mei li de yuan / Zhao Ning zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2004
C 895.18 Chen,Y CHE : Chen, Ye.     
      Ban lian nü er / Chen Ye. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2001
C 910.2 JI : Ji, Zihong,     
      100 ge zui shen mi de di fang = 100 most myterious [i.e. mysterious] places / Ji Zihong zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2005
C 910.4 JIA : Jiao, Ming.     
      Da bu zou tian xia = To pry about / Jiao Ming zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2003
C 915.1 ZHO      
      Zhongguo AAAA ji jing dian quan gong lüe : ren wen jing guan / [bian zhu, Hao Pengfei ... et al.]. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
C 915.1249 TAI      
      Taiwan 1 ri xiao lü xing : zui jia 1 ri you ti an, chi he wan le xing quan shou lu / Ping guo ri bao GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
C 92 Buffett,W SCH : Schroeder, Alice.     
      Xue qiu : Bafeite zhuan / Ailisi Shiluode zhu ; Yang Meiling ... [deng] he yi. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2008
C 92 Chiang,C pbk : Wakana, Masayoshi,     
      Chiang chia tien hsia / Jo-tsai Cheng-i ... [et al]. GDL Central Library International Languages:Available   Book 198-?
C 92 Chua,A CHU : Chua, Amy.     
      Wo zai Meiguo zuo ma ma : Yelu fa xue yuan jiao shou de yu er jing = Battle hymn of the tiger mother GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
C 92 Genghis Khan ZHU : Zhu, Yaoting.     
      Yi dai tian jiao : Chengjisihan zhuan / Zhu Yaoting zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2002
C 92 Jobs,S ISA : Isaacson, Walter.     
      Shidifu Qiaobusi zhuan / Wo'erte Aisakesen zhu ; [Guan Yanqi ... [et al.] yi] = Steve Jobs / by Walte GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
C 92 Marsh,N MAR : Marsh, Nigel,     
      Diu diao fan wan zhao hui ren sheng de yi nian / Naiji Maxu zhu ; Li Jianxing yi = Fat, forty & fired GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
C 92 Wen,J YU : Yu, Jie,     
      Zhongguo ying di Wen Jiabao = China's best actor : Wen Jiabao / Yu Jie zhu ; Bao Tong xu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
C 951.249 LON : Long, Yingtai.     
      Da jiang da hai yi jiu si jiu / Long Yingtai. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C 951 SON : Song, Yirui.     
      Xi zhou xing wang li shi gu shi hua ce / Song Yirui wen ; Cai Hongpo hui tu. GDL Central Library Children's International Languages:In Transit   Book 1989
C 973.3 MCCU : McCullough, David G.     
      1776 : Meiguo de dan sheng / Dawei Maikale (David McCullough) zhu ; Huang Zhongxian yi. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
C ADAMS HAR W65CD : Adams, John,     
      Harmonium [sound recording] / John Adams. prf prf GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Book p1984
C ADAMS NIN N34CD    
      El Niño [sound recording] / John Adams. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available, GDL Brand Library Storage Music CDs:Available   Music 2001
      El Niño [sound recording] / John Adams. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available, GDL Brand Library Storage Music CDs:Available   Music 2001
C ADAMS OTS N16CD    
      On the transmigration of souls [sound recording] / John Adams. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available, GDL Brand Library Storage Music CDs:Available   Music 2004
      On the transmigration of souls [sound recording] / John Adams. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available, GDL Brand Library Storage Music CDs:Available   Music 2004
C AFE      
      A fei zheng zhuan [videorecording] / Huan ya zong yi ji tuan ; Ying zhi jie zhi zuo you xian gong si GDL Central Library DVD:DUE 08-17-21   DVD/Video 2004
C ALAM SC S21CD      
      The spy's choirbook [sound recording] : Petrus Alamire & the court of Henry VIII. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2014
C ALDR PAR W59DVD      
      Parables [videorecording] : an interfaith oratorio / a co-production of the University of Minnesota S GDL Brand Library Storage DVD:Available   DVD/Video 2014
C ALFO CSM N10LP (S)      
      Spanish Medieval Music, [sound recording] GDL Brand Library Record:Available   LP Record  
C ALLD ECM A70CD : Nederlands Kamerkoor.     
      English choral music [sound recording] GDL Brand Library Storage Music CDs:Available   Music 1997
C ALLE MIS P39CD : Allegri, Gregorio,     
      Miserere / Allegri. Vox Patris Caelestis / Mundy. Missa Papae Marcelli / Palestrina [sound recording] GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1990
C ALLEG MIS P47CD : Pro Cantione Antiqua.     
      Renaissance masterpieces [sound recording] / Pro Cantione Antiqua ; Mark Brown, director. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Book p1984
C AMIC AP B05CD      
      Abba Pater [sound recording] GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1999
C ANON EL A80CD : Anonymous 4 (Musical group)     
      An English ladymass [sound recording] : medieval chant and polyphony. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1992
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only