Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
C 495.1834 BAB      
      Baby's first steps in Chinese [sound recording]. GDL Central Library Audiobook CD:Available, PAS Central Library Audio Books, CDs:Available, PAS Hastings Branch Audio Books, CDs:Available   AudioBook 2007
C 495.1834 BAS    
      Basic Mandarin Chinese [sound recording] GDL Central Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2009
      Basic Mandarin Chinese [sound recording]. GDL Montrose Library Audiobook CD:Available, PAS Central Library Audio Books, CDs:Available   AudioBook 2005
C 495.1834 CHA    
      iSpeak. Chinese Mandarin phrasebook [sound recording] : see + hear 1,600 travel phrases on your iPod GDL Central Library Audiobook CD:Available, GDL Pacific Park Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2008
      iSpeak. Chinese Mandarin phrasebook [sound recording] : see + hear 1,600 travel phrases on your iPod GDL Central Library Audiobook CD:Available, GDL Pacific Park Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2008
C 495.1834 CHE 2018 : Cheng, Ma,     
      15 minute Mandarin Chinese : learn in just 12 weeks / Ma Cheng. GDL Montrose Library International Languages:Available, PAS Central Library Non-Fiction, 3rd Floor:Available, PAS Hastings Branch Non-Fiction:DUE 12-28-19   Book 2018
C 495.1834 CHI    
      Chinese (Mandarin) [sound recording] : the short course. GDL Central Library Audiobook CD:Available, GDL Pacific Park Library Audiobook CD:Available, PAS Linda Vista Branch Audio Books, CDs:Available   AudioBook 1999
      Chinese (Mandarin) [sound recording] : the short course. GDL Central Library Audiobook CD:Available, GDL Pacific Park Library Audiobook CD:Available, PAS Linda Vista Branch Audio Books, CDs:Available   AudioBook 1999
      Chinese (Mandarin) [sound recording] : the short course. GDL Central Library Audiobook CD:Available, GDL Pacific Park Library Audiobook CD:Available, PAS Linda Vista Branch Audio Books, CDs:Available   AudioBook 1999
      Chinese (Cantonese) [sound recording] : the short course. GDL Central Library Audiobook CD:Available, PAS Central Library Audio Books, CDs:Available   AudioBook 2001
3 additional entries    
C 495.1834 CHI-1A      
      Chinese (Cantonese), the complete course. I, beginners, Part A [sound recording]. GDL Central Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2001
C 495.1834 CHI-1B      
      Chinese (Cantonese), the complete course. I, beginners, Part B [sound recording]. GDL Central Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2001
C 495.1834 CHI-2B      
      Mandarin II B [sound recording] : the complete course GDL Central Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2002
C 495.1834 CHI-3A      
      Chinese (Mandarin) III A [sound recording]. GDL Central Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2003
C 495.1834 COM      
      The complete idiot's guide to Chinese (Mandarin) [sound recording] / written by Linguistics Team. GDL Central Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2006
C 495.1834 CON      
      Conversational Cantonese Chinese [sound recording]. GDL Central Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2005
C 495.1834 KAN : Kan, Qian,     
      Colloquial Chinese 2 / Kan Qian. GDL Central Library International Languages:DUE 12-23-19   Book 2007
C 495.1834 KUB : Kubler, Cornelius C,     
      Basic spoken Chinese : an introduction to speaking and listening for beginners / Cornelius C. Kubler. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
C 495.1834 MAN    
      Mandarin II B [sound recording] : the complete course GDL Central Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2002
      Chinese (Mandarin) III A [sound recording]. GDL Central Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2003
      Mandarin II A [sound recording] : the complete course GDL Central Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2002
      Mandarin II A [sound recording] : the complete course GDL Central Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2002
6 additional entries    
C 495.1834 MAN 2000    
      Mandarin Chinese I [sound recording]. GDL Central Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2000
      Mandarin Chinese I [sound recording]. GDL Central Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2000
C 495.1834 MAN 2018      
      Mandarin phrasebook & dictionary. GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2018
C 495.1834 RAP    
      Rapid Chinese. Vol. 1 [sound recording]. GDL Casa Verdugo Library Literacy Collection:Available, GDL Grandview Library Literacy Collection:Available, GDL Montrose Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2006
      Rapid Chinese. Vol. 1 [sound recording]. GDL Casa Verdugo Library Literacy Collection:Available, GDL Grandview Library Literacy Collection:Available, GDL Montrose Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2006
      Rapid Chinese. Vol. 1 [sound recording]. GDL Casa Verdugo Library Literacy Collection:Available, GDL Grandview Library Literacy Collection:Available, GDL Montrose Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2006
C 495.1834 SCU    
      Get talking Mandarin Chinese in ten days [sound recording] : audio course / Elizabeth Scurfield and S GDL Central Library Audiobook CD:Available, GDL Montrose Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2012
      Get talking Mandarin Chinese in ten days [sound recording] : audio course / Elizabeth Scurfield and S GDL Central Library Audiobook CD:Available, GDL Montrose Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2012
C 495.1864 MCGR      
      McGraw-Hill's classic Chinese reader : selected poetry, classic stories, literature, and modern drama GDL Central Library International Languages:Available   Book 2014
C 615.8224 LIU : Liu, Changxin.     
      Yang sheng xian yang tui he jiao / Liu Changxin zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
C 641.5951 BAI      
      Bai xing can zhuo 2888 / Mei shi sheng huo gong zuo shi bian. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
C 641.5951 LI : Li, Mucun.     
      Su jian Zhongguo cai yu zi zhi tiao wei jiang, tiao wei zhi, sha la jiang, sha la zhi / Li Mucun ; [b GDL Central Library International Languages:Claims Retd   Book 1991
C 641.5954 JAC : Jacob, Omana.     
      Yin du cai / Oumanna = Indian cuisine / Omana Jacob. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1998
C 641.6318 HUA : Huang, Wanying.     
      Zhou fen mian fan = Congee, rice noodle, noodle, rice / Huang Wanying zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
C 641.774 CHE : Cheng, Anqi.     
      Re chao / [Cheng Anqi zhu] = Easy stir-fry / [by Angela Cheng]. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2007
C 641.815 CAI : Cai, Jifang,     
      Afang de 3 bei mian fen 72 bian / Cai Jifang zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C 641.822 LIA    
      100 wan mian wan qüan shou lu / shi pu zuo zhe Lian Aiqing, Yang tao wen hua. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
      Liang Qiongbai jiao ni 40 zhong niu rou mian = 40 kinds of beef noodle from Master Liang / Liang Qion GDL Central Library International Languages:Available   Book 2005
C 651.75 LIN : Lindsell-Roberts, Sheryl.     
      Shang yong Ying wen shu xin step by step = Strategic business letters and e-mail / S. Lindsell-Robert GDL Central Library International Languages:Available   Book 2008
C 731.75 GUI      
      Guizhou nuo mian ju yi shu = Nuo mask art in Guizhou / Guizhou Sheng yi shu yan jiu shi, Shanghai ren GDL Brand Library Non-Fiction:Available   Book 1989
C 751.4251 ZHO : Zhou, Qianqiu.     
      Chinese painting : a comprehensive guide / by Chow Chian Chiu, Chow Leung Chen Ying. GDL Brand Library Storage:Available   Book 1979
C 759.951 Ma,P MAP : Ma, Baishui,     
      Pai-shui hua hsüan = [Ma Pai-sui's Chinese water colors] / [preface by Lin Yutang ; introduction by C GDL Brand Library Storage Reference:Available   Book 1968
C 791.43 Lin,Q LIN : Lin, Qingxia.     
      Chuang li chuang wai / Lin Qingxia. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
C 895.109 QI : Qi, Bangyuan.     
      Yi sheng zhong de yi tian : Qi Bangyuan san wen / Qi Bangyuan zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2004
C 895.11 LEA      
      Learn poems through paintings. GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 1984
C 895.14 Zhao,N ZHA : Zhao, Ning,     
      Wei ren sheng hua yi ge mei li de yuan / Zhao Ning zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2004
C 910.2 JI : Ji, Zihong,     
      100 ge zui shen mi de di fang = 100 most myterious [i.e. mysterious] places / Ji Zihong zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2005
C 915.1 ZHO      
      Zhongguo AAAA ji jing dian quan gong lüe : ren wen jing guan / [bian zhu, Hao Pengfei ... et al.]. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
C 92 Buffett,W SCH : Schroeder, Alice.     
      Xue qiu : Bafeite zhuan / Ailisi Shiluode zhu ; Yang Meiling ... [deng] he yi. GDL Central Library International Languages:1 HOLD   Book 2008
C 92 Jobs,S ISA : Isaacson, Walter.     
      Shidifu Qiaobusi zhuan / Wo'erte Aisakesen zhu ; [Guan Yanqi ... [et al.] yi] = Steve Jobs / by Walte GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
C 951.249 LON : Long, Yingtai.     
      Da jiang da hai yi jiu si jiu / Long Yingtai. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C 951 SON : Song, Yirui.     
      Xi zhou xing wang li shi gu shi hua ce / Song Yirui wen ; Cai Hongpo hui tu. GDL Central Library Children's International Languages:In Transit   Book 1989
C ADAMS HAR W65CD : Adams, John,     
      Harmonium [sound recording] / John Adams. prf prf GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Book p1984
C ADAMS NIN N34CD    
      El Niño [sound recording] / John Adams. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available, GDL Brand Library Storage Music CDs:Available, PAS Central Library Music, CDs:Available   Music 2001
      El Niño [sound recording] / John Adams. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available, GDL Brand Library Storage Music CDs:Available, PAS Central Library Music, CDs:Available   Music 2001
C ADAMS OTS N16CD    
      On the transmigration of souls [sound recording] / John Adams. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available, GDL Brand Library Storage Music CDs:Available, PAS Central Library Music, CDs:Available   Music 2004
      On the transmigration of souls [sound recording] / John Adams. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available, GDL Brand Library Storage Music CDs:Available, PAS Central Library Music, CDs:Available   Music 2004
C AFE      
      A fei zheng zhuan [videorecording] / Huan ya zong yi ji tuan ; Ying zhi jie zhi zuo you xian gong si GDL Central Library DVD:Available   DVD/Video 2004
C ALAM SC S21CD      
      The spy's choirbook [sound recording] : Petrus Alamire & the court of Henry VIII. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2014
C ALDR PAR W59DVD      
      Parables [videorecording] : an interfaith oratorio / a co-production of the University of Minnesota S GDL Brand Library Storage DVD:Available   DVD/Video 2014
C ALFO CSM N10LP (S)      
      Spanish Medieval Music, [sound recording] GDL Brand Library Record:Available   LP Record  
C ALLD ECM A70CD : Nederlands Kamerkoor.     
      English choral music [sound recording] GDL Brand Library Storage Music CDs:Available   Music 1997
C ALLE MIS P39CD    
      Miserere / Allegri. Vox Patris Caelestis / Mundy. Missa Papae Marcelli / Palestrina [sound recording] GDL Brand Library Music Compact Disc:Available, GDL Brand Library Storage Music CDs:Available   Music 1990
      Miserere / Allegri. Vox Patris Caelestis / Mundy. Missa Papae Marcelli / Palestrina [sound recording] GDL Brand Library Music Compact Disc:Available, GDL Brand Library Storage Music CDs:Available   Music 1990
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only