Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
C 133.3337 WAN : Wang, Junyun.     
      Wang zhai xuan zhi yu bu ju / Wang Junyun bian zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
C 138 L pbk : Luo, Haoran.     
      Chih mien, chih jen, chih hsin / Lo Hao-jan chu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1985
C 153.93 L pbk : Li, Shu-jung.     
      Erh tung IQ tse yen / Li Shu-jung pien i. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1985
C 158 CAR : Carlson, Richard,     
      Zui hou de yi xiao shi : ai yao ji shi shuo chu kou / Licha Ka'ersen & Keruisi Ka'ersen (Richard Carl GDL Central Library International Languages:Available   Book 2008
C 181.112 YU : Yu, Dan,     
      Yu Dan "Lun yu" xin de / Yu Dan zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2007
C 305.26 WAN : Wang, Dingjun.     
      Huo tao lao, chen hao / Wang Ding jun zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1999
C 306.0973 JOH : Johnson, Steven,     
      Kai ji : dian shi, dian nao, dian wan zhan jü sheng ming, zen me ban? / Sidifen Qiangsen zhu ; Cai Me GDL Central Library International Languages:Available   Book 2007
C 306.8 ZHO : Zhuo, Yiding.     
      Li hun? Bu li hun? / Zhuo Yiding zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2005
C 306.89 HUA : Huang, Weiren.     
      Chuang wai yi ran you lan tian : hun bian de jie xi yu chong jian / Huang Weiren zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2002
C 330.973 SCH : Schlosser, Eric.     
      Da ma, cao mei yuan, se quing wang guo / Airuike, Xiluose zhu ; Zhang Meihui yi. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2005
C 332.6 ELE : El-Erian, Mohamed A.,     
      Da chong zhuang : quan qiu jing ji ju bian xia de chong jian yu yan yu tou zi ce lüe = When markets c GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C 368 H pbk : Hsueh, Ping-hua.     
      Pao hsien yu tsai fu : tsai Mei pao hsien pi tu / [Hsueh Ping-hua pien chu]. GDL Central Library International Languages:Available   Book 198-?
C 372.21 LI : Li, Zhonghui.     
      Ying zai fu mu = Leading up to win by parents : Jie mi hao hai zi cheng zhang gui lü / Li Zhonghui, F GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C 398.2 O pbk : Wei, Jinzhi,     
      One hundred allegorical tales from traditional China / rewritten by Wei Jinzhi ; translated by Jan an GDL Central Library International Languages:Available   Book 1982
C 398.51 YOU : Young, Ed.     
      Lang po po / Yang Zhicheng wen tu ; Lin Liang yi. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C 398.951 CHU      
      Chung-kuo ku tai yhu yen i pai p0ien : Han Ying tui chao / Ch0iao Ch0e Chieh-ling hshuan i = 100 anci GDL Central Library International Languages:Available   Book 1985
C 398.951 Shi      
      Shih chieh chu ming yhu yen i pai p0ien : Ying Han tui chao = 100 world's great fables : English-Chin GDL Central Library International Languages:Available   Book 1985
C 423.1 PAR : Parnwell, E. C.     
      The new Oxford picture dictionary / E. C. Parnwell ; translated by Hsiao-yiing Liu ; illustrations by GDL Central Library International Languages:Available   Book 1989
C 423.951 SAU : Saunders, Irene.     
      The right word in Chinese = [Han yü chih nan] = H`anyǔ zhǐnán / Irene Saunders. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1986
C 428.3495 ENG    
      English for Cantonese Chinese speakers [sound recording] : [short course] GDL Pacific Park Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2000
      English for Mandarin Chinese speakers [sound recording]. GDL Central Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2001
C 428.3495 ENG-1A      
      English for Mandarin Chinese speakers. I/A [sound recording]. GDL Central Library Audiobook CD:Available   AudioBook 1999
C 428.3495 GIL : Gillett, Amy.     
      Speak English like an American : you already speak English-- now speak it even better! / Amy Gillett. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
C 428.3495 LEA    
      Learning to speak English. Mandarin. Program 1 [compact disc]. GDL Pacific Park Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2002
      Learning to speak English. Mandarin Program 2 [sound recording]. GDL Pacific Park Library Audiobook CD:Available   AudioBook 2002
C 495.1 COO : Cooper, Lee.     
      The Chinese language for beginners / written and illustrated by Lee Cooper. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1971
C 495.1 D 1976 : DeFrancis, John,     
      Beginning Chinese / by John DeFrancis, with the assistance of Yung Teng Chia-yee. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1976
C 495.1 D pbk : Dawson, Raymond.     
      A new introduction to classical Chinese / by Raymond Dawson. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1984
C 495.1 FUN      
      Fun with Chinese characters / cartoonist: Tan Huay Peng. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1983
C 495.1 HIP      
      Hippocrene children's illustrated Chinese (Mandarin) dictionary : English-Chinese, Chinese-English / GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2001
C 495.1 M : Mathews, R. H.     
      Mathews' Chinese-English dictionary. GDL Central Library Reference:Available   Book 1979
C 495.1 M 1930 : MacGillivray, Ducan,     
      Mandarin-romanized dictionary of Chinese, including new terms and phrases, with new suppl. GDL Central Library Reference:Available   Book 1930
C 495.111 ABR : Abraham, Wendy,     
      Chinese character writing / by Dr. Wendy Abraham and Jing Li. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2019
C 495.111 ARI : Aria, Barbara.     
      The nature of the Chinese character / text by Barbara Aria ; calligraphy by Russell Eng Gon ; illustr GDL Central Library International Languages:Available   Book 1991
C 495.111 HAN      
      A handbook for 1,000 basic Chinese characters / edited by Wang Guo'an. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
C 495.111 HOE : Hoenig, Alan.     
      Chinese characters : learn & remember 2,178 characters and their meanings : how to retain the meaning GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C 495.111 MAT : Matthews, Alison.     
      Learning Chinese characters. Volume one, HSK Level A / Alison Matthews, Laurence Matthews ; illustrat GDL Central Library International Languages:Available   Book 2007
C 495.111 SEC      
      The second 100 Chinese characters : the quick and easy method to learn the second 100 most basic Chin GDL Central Library International Languages:Available   Book 2007
C 495.12 FAZ : Fazzioli, Edoardo.     
      Chinese calligraphy : from pictograph to ideogram : the history of 214 essential Chinese/Japanese cha GDL Central Library International Languages:Available   Book 1987
C 495.13 P      
      The Pinyin Chinese-English dictionary / editor-in-chief, Wu Jingrong, Beijing Foreign Languages Insti GDL Central Library International Languages:Available   Book 1979
C 495.1321 BAS      
      The Basic English-Chinese Chinese-English dictionary, using simplified characters : with an appendix GDL Central Library International Languages:Available   Book 1980
C 495.1321 BIL      
      Bilingual visual dictionary : [Mandarin Chinese English]. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2008
C 495.1321 COL    
      Collins Mandarin Chinese dictionary. GDL Central Library International Languages:DUE 03-01-21 Billed, GDL Central Library International Languages:Available   Book 2012
      Collins Mandarin Chinese dictionary. GDL Central Library International Languages:DUE 03-01-21 Billed, GDL Central Library International Languages:Available   Book 2012
C 495.1321 COR : Corbeil, Jean-Claude.     
      The Facts on File English/Chinese visual dictionary : look up the word from the picture, find the pic GDL Central Library International Languages:Available   Book 1988
C 495.1321 HO : Ho, Yong     
      Chinese-English frequency dictionary : a study guide to Mandarin Chinese's 500 most frequently used w GDL Pacific Park Library International Languages:DUE 03-01-21 Billed   Book 2002
C 495.1321 HUA    
      McGraw-Hill's Chinese dictionary & guide to 20,000 essential words / Quanyu Huang, Tong Chen, Kuangya GDL Central Library International Languages:Available, GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2010
      McGraw-Hill's Chinese dictionary & guide to 20,000 essential words / Quanyu Huang, Tong Chen, Kuangya GDL Central Library International Languages:Available, GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2010
C 495.1321 LAN      
      Langenscheidt pocket Mandarin Chinese dictionary : Chinese-English, English-Chinese / edited by the L GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
C 495.1321 LI : Li, Dong,     
      Tuttle concise Chinese dictionary : Chinese-English : English-Chinese / Li Dong. GDL Central Library International Languages:Lost and Paid   Book 2008
C 495.1321 LI 2015 : Li, Dong,     
      Tuttle learner's Chinese-English dictionary / Li Dong. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2015
C 495.1321 MAN      
      Mandarin Chinese learner's dictionary : Chinese-English/English-Chinese : Pīnyīn romanization / compi GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2006
C 495.1321 MCGR      
      McGraw-Hill's Chinese illustrated dictionary / LiveABC. GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2009
C 495.1342 LIT v.2      
      Little Pim, foreign language and fun, Mandarin Chinese. 2, Wake up smiling [videorecording] / [an Art GDL Central Library DVD:Available   DVD/Video 2007
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only