Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Book Cover
Book
Author H̀ông Hà, author or collector.

Title Ngư&#x01A1̀;i tr̀ân v&#x01A1̣; tiên / l&#x01A1̀;i, H̀ông Hà, Lê Thanh Nga ; tranh, Phương Hoa, Mai Long, Huy Túân, Nguỹên Công Hoan, Lê Minh H̉ai.

Publication Info. Hà Nôi [Vietnam] ; Đà Năng [Vietnam] ; Hô Chí Minh [Vietnam] : Nhà xúât b̉an Kim Đ̀ông, 2014.
© 2012.

Copies

Edition In l̀ân th&#x01B0́; 2.
Description 39 [4] pages : color illustrations ; 24 cm
text txt rdacontent
still image sti rdacontent
unmediated n rdamedia
volume nc rdacarrier
Series Truỵên Cô Tích Vịêt Nam Hay Nhât
Note "Vietnam's best fairy tales"-- approximate translation of series title.
Contents T&#x01B0̀; Th&#x01B0́;c g̣ăp tiên / tranh, Phương Hoa ; l&#x01A1̀;i, H̀ông Hà -- Tú Uyên, Giáng Kìêu / tranh, Mai Long ; l&#x01A1̀;i, H̀ông Hà -- Nàng tiên h̉ô / tranh, Huy Túân ; l&#x01A1̀;i, Lê Thanh Nga -- Ngưu Lang Ch&#x01B0́;c N&#x01B0̃; / tranh, Nguỹên Công Hoan ; l&#x01A1̀;i, H̀ông Hà -- Nàng tiên Cóc / tranh, Lê Minh H̉ai ; l&#x01A1̀;i, H̀ông Hà.
Summary "T&#x01B0̀; Th&#x01B0́;c g̣ăp tiên và nh&#x01B0̃;ng truỵên c̉ô tích khác"--front cover.
Language In Vietnamese.
Genre/Form Fairy tales.
Fairy tales, Vietnamese.
Added Author Phương Hoa, illustrator.
Mai Long, illustrator.
Huy Túân, illustrator.
Lê, Thanh Nga, author.
Nguỹên, Công Hoan, illustrator.
Lê, Minh H̉ai, illustrator.
Nhà xûát b̉an Kim Đ̂òng, publisher.
Standard No. 8935036681409
6141406870005

 
    
Available items only