Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Music
Author Pūr Nāẓirī, Suhrāb.

Title Khudāvandān asrār [sound recording] / A̲sarī az Suhrāb Pūr Nāẓirī ; bā ṣidāyi Humāyūn Shajariyān.
خداوندان اسرار / اثرى از سهراب پور ناظرى ؛ با صداى هماىون شجرىان.

Imprint Tihrān : Naghmih sarāy Rūzhīn, 1393 [2014]
تهران : نغمه سراى روژىن, 1393 [2014].

Copies

Location Call No. Status
 GDL Brand Library Music Compact Disc    Q IRAN PURN P00CD    Available
Description 1 audio disc : digital ; 4 3/4 in.
Note Title from disc and container.
Performer Āzād Mīrzā pūr, Bar bat ; Ḥusayn Riz̤āyī nīā, Daf ; Ārshāk Sāhākiyān, Dūdūk.
آزاد مىرزا پور, بر بت ؛ حسىن رضاىى نىا, دف ؛ آرشاک ساهاکىان, دودوک.
Contents Āvāz-- Rahāyī -- Mahtāb-- Dībāchih.
آواز رهاىى مهتاب دىباچه.
Note Compact disc.
Subject Music -- Iran.
Songs, Persian.
Added Author Shajariyān, Humāyūn.
Mīrzā pūr, Āzād.
Riz̤āyī, Ḥusayn.
Sāhākiyān, Ārshāk.

 
    
Available items only