Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Book
Author Ěrghatʻbashyan, Margarit.

Title Norahayt ējer Hakob Paronyani grakan zhaṛangutʻyunitsʻ : ("Meghu" ev "Tʻatron" ergitsatʻertʻeri hayataṛ tachkeren erkerě) / Ěrghatʻbashyan Margarit Tʻorgomi.
Նորահայտ էջեր Հակոբ Պարոնյանի գրական ժառանգությունից : («Մեղու» և «Թատրոն» երգիծաթերթերի հայատառ տաճկերեն երկերը) / Ըրղաթբաշյան Մարգարիտ Թորգոմի.

Publication Info. Erevan ; Los Anjeles : [publisher not identified], 2017.
Երևան ; Լոս Անջելես : [publisher not identified], 2017.

Copies

Location Call No. Status
 GDL Central Library International Languages    Arm 891.9928 Paronean,H ERG    Available
Description 325 pages : illustrations (some color), portraits ; 29 cm
text txt rdacontent
unmediated n rdamedia
volume nc rdacarrier
Bibliography Includes bibliographical references.
Contents Girkʻ 1. Neratsutʻyun -- Glukh aṛajin - "Meghu" ergitsatʻertʻi antesvats grakan ējerě -- Glukh erkrird - "Tʻatron" ergitsatʻertʻi anhayt gegharvestakan steghtsagortsutʻyunnerě -- Glukh errord - Kʻaghakʻakanutʻyan hartsʻerě "Tʻatron" ergitsatʻertʻum -- Ampʻopʻum -- Girkʻ 2. Hayataṛ tachkeren gegharvestakan steghtsagortsutʻyunneri zhoghovatsu -- Tsanotʻagrutʻyunner -- Hayataṛ tachkeren gegharvestakan erkeri anotatitv [tsanotʻagrakan] matenagrutʻyun -- Ōgtagortsvats grakanutʻyan tsʻank -- Ōgtagortsvats parberakanneri tsʻank -- Hayataṛ tachkeren mamul -- Hayataṛ tachkeren steghtsagortsutʻyunneri tsʻank -- Gitakan ashkhatankʻneri tsʻank.
Գիրք 1. Ներածություն -- Գլուծ առաջին - «Մեղու» երգիծաթերթի անտեսված էջերը -- Գլուծ երկրորդ - «Թատրոն» երգիծաթերթի անհայտ գեղարվեստական ստեղծագործությունները -- Գլուծ երրորդ - Քաղաքականության հարցերը «Թատրոն» երգիծաթերթում -- Ամփոփում -- Գիրք 2. Հայատառ տաճկերեն գեղարվեստական ստեղծագործությունների ժողովածու -- Ծանոթագրություններ -- Հայատառ տաճկերեն գեղարվեստական երկերի անոտատիվ [ծանոթագրական] մատենագրություն -- Օգտագործված գրականության ցանկ -- Օգտագործված պարբերականների ցանկ -- Հայատառ տաճկերեն մամուլ -- Հայատառ տաճկերեն ստեղծագործությունների ցանկ -- Գիտական աշծատանքների ցանկ.
Summary "Aṛajin angam mer grakanutʻyan mej shrjanaṛutʻyan mej en drvel bazmatʻiv norahayt pʻaster, hangamanoren gitakan patshach makardakov kʻnnutʻyan aṛnvel H. Paronyani tachkeren erkerě, aṛajin angam haytnabervel u ěntʻertsʻoghin en nerkayatsʻvel "Hin ashkharhi Khachʻikě, nor ashkharhi Gabikě" irapashtakan ergitsavepn u kʻaghakʻakan kʻroniknerě, oronkʻ aṛavel hstak en dardznum 19-rd dari 70-80-akan tʻvakanneri Tʻurkʻiayi nerkʻin kyankʻn u kʻaghakʻakan-hasarakakan antsʻudardzě." --Page 5.
«Առաջին անգամ մեր գրականության մեջ շրջանառության մեջ են դրվել բազմաթիվ նորահայտ փաստեր, հանգամանորեն գիտական պատշաճ մակարդակով քննության առնվել Հ. Պարոնյանի հայատառ տաճկերեն երկերը, առաջին անգամ հայտնաբերվել ու ընթերցողին են ներկայացվել «Հին աշծարհին Խաչիկը, նոր աշծարհին Գաբիկը» իրապաշտական երգիծավեպն ու քաղաքական քրոնիկները, որոնք առավել հստակ են դարձնում 19-րդ դարի 70-80-ական թվականների Թուրքիայի ներքին կյանքն ու քաղաքական-հարարակական անցուդարձը։» --Page 5.
Hakob Paronyan's Turkish language works written in the Armenian alphabet from "Meghu" and "Tatron" satirical periodicals and their criticism and interpretations by the author.
Subject Paronean, Hakob, 1841?-1891.
Paronean, Hakob, 1841?-1891 -- Criticism and interpretation.
Authors, Armenian -- Criticism and interpretation.
Armenian literature -- Criticism and interpretation.
Armenian literature -- Turkey.
Authors, Armenian -- Turkey.

 
    
Available items only