Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Book Cover
Book

Title Tuỷên Ṭâp Th̀ân Thoại N̉ôi Tíêng Th́ê Gi&#x01A1́;i. 2 / ngư&#x01A1̀;i dịch, Kim Cúc.

Publication Info. Hà Ṇôi : Mỹ Thụât, 2013.
Hà Ṇôi : Tân Vịêt, 2014.
©Yunnan Education Publishing House Co., Ltd

Copies

Description 159 pages : color illustrations ; 25 cm.
text txt rdacontent
still image sti rdacontent
unmediated n rdamedia
volume nc rdacarrier
Series World Famous Myths
Cùng Bư&#x01A1́;c Vào Th́ê Gi&#x01A1́;i C̉ua Nh&#x01B0̃;ng Vị Th̀ân!
Note Translated from Chinese. Originally in various languages.
Contents Odysseus đ́âu trí v&#x01A1́;i ngư&#x01A1̀;i kh̉ông l̀ô -- S&#x01B0̣; tích b́ôn mùa -- Chàng Ivan mưu trí dũng c̉am-- Ngư&#x01A1̀;i lính và lũ quỹ nh̉o -- Vị hoàng t&#x01B0̉; múôn gi&#x01B0̃; mãi tủôi xuân -- Ngư&#x01A1̀;i đá -- Tr&#x01A1̀;i đ́ât h̃ôn đ̣ôn sơ khai -- Loki gian x̉ao -- Các vị th̀ân và con sói Fenrir -- Th̀ân Thor thăm vương qúôc ngư&#x01A1̀;i kh̉ông l̀ô -- Cái ch́êt c̉ua th̀ân Ánh Sáng -- Thư&#x01A1̣;ng Đ́ê tạo ra vạn ṿât -- Adam và Eva -- Con tàu c̉ua Noah -- Tháp Babel -- Câu chuỵên v̀ê Joseph -- Moses r&#x01A1̀;i kh̉oi Ai C̣âp -- S&#x01B0̣; ra đ&#x01A1̀;i c̉ua chúa Jesus -- Kindu và con ong -- Cây hoa l&#x01B0̉;a -- Con qủy -- L&#x01B0̉;a và Nư&#x01A1́;c -- Truỳên thuýêt th̀ân Ra -- Ông lão và viên đá quý -- Bà lão và Ǵâu Mạ.
Language In Vietnamese.
Subject Mythology, Greek -- Juvenile literature.
Tales -- Greece -- Juvenile literature.
Tales -- Russia -- Juvenile literature.
Tales -- Scandinavia -- Juvenile literature.
Mythology, Norse -- Juvenile literature.
Bible stories -- Juvenile literature.
Tales -- Africa -- Juvenile literature.
Tales -- Egypt -- Juvenile literature.
Illustrated children's books -- Vietnam -- Specimens.
Added Author Kim Cúc, translator.
ISBN 9786047803798
6047803792

 
    
Available items only