Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
Pe 158 SAI : Sāʻīyān, Āzītā.     
      Kārʹhā-yi nātamām / Āzītā Sāʻīyān. GDL Central Library International Languages:DUE 06-04-19   Book 2005
Pe 158 SCI : Scioli, Anthony.     
      Nīrūy umīd / Āntūnī Siyūlī va Hinrī Bi Bīlir ; tarjumih Maryam Taqdīsī. GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2012
Pe 158 SHI : Shimoff, Marci.     
      Khūshḥālī bī dalīl / Mārsī Shīmūf ; tarjumih Gīsū Nāṣirī. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
Pe 160.207 ATA : ʻAṭār pūr, Ardalān.     
      Mū, lāy darz falsafih : tārīkh falsafih bih ṭanz / Ardalān ʻAṭār pūr. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2012
Pe 170.82 STO : Stoddard, Alexandra.     
      Ānchih mī khavāham dukhtaram bidānad : kitābī kūchak dar mūrid ʻaqāyidī buzurg / Aliksāndrā Istūdārd GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2012
Pe 177.7 JAM : Jamal, Azim.     
      Qudrat bakhshidan : Chigūnih bakhshīdan hamih mā rā tavāngar mykunad / ʻAẓīm Jamāl va Hārvy Mak Kīnūn GDL Central Library International Languages:Available   Book 2014
Pe 179.9 MAC : Macaskill, Ann.     
      Khaṭā hā yi dīgarān rā bibakhshīm / Ān Mikāskīl ; mutarjim Shuhrih Nūr Ṣāliḥī. GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2008
Pe 193 NIE    
      Chunīn guft Zartusht : kitābī barā-yi hamah kas va hīchkas / Frīdrīsh Vīlhalm Nīchah ; tarjumah-yi Dā GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
      Chinīn guft Zartusht : kitābī barāy hamih va hīch kas / Firīdrīsh Nīchih ; taḥqīq va tarjumih Qulī Kh GDL Central Library International Languages:DUE 05-30-19   Book 2015
Pe 204.4 DYE : Dyer, Serena     
      Tā āhang darūnat hast vaqt murdan nīst / Sirinā J. Dāyir va Vayn W. Dayir ; mutarjim, Marjān Razm Ārā GDL Central Library International Languages:Available   Book 2016
Pe 220.5915 BIB      
      Kitāb-i muqaddas : muzhdah barāyi ʻaṣr-i jadīd, shāmil-i kitābʹhā-yi ʻahd-i ʻatīq va ʻahd-i jadīd = T GDL Central Library International Languages:Available   Book 2013
Pe 248.3 PON : Ponder, Catherine.     
      Chashm-i dil bigushā / Catherine Ponder ; tarjumahʹ-i Giti Khushdil. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2000
Pe 248.32 PON : Ponder, Catherine.     
      Qudrat-i duʻā : ravishʹhā-yi sādih-ʼi duʻā kardan kih mīʹtavānand natāyij-i pūyāyī barā-yi tān bih bā GDL Central Library International Languages:Available   Book 2005
Pe 248.86 VUJ : Vujicic, Nick.     
      Zindigī bī ḥad va marz : ḥikāyat ilhām bakhsh yik zindigī khūb va bā mazih / Nīk Vī āchīch [bargardān GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2012
Pe 275.5 NAF : Nafīsī, Saʻīd,     
      Masīḥīyat dar Īrān tā ṣadr-i Islām / taʼlīf-i Ṣaʻīd Nafīsī ; bih ihtimām-i ʻAbd al-Karīm Jurbuzahʹdār GDL Central Library International Languages:DUE 06-10-19   Book 2004
Pe 281.62 GHO : Ghougassian, Vazken S.     
      Tārīkh-i arāmanah-i īrān dar qarn-i hifdahum-i mīlādī / navishtah : Vāzgin S. Ghūgāsiyān ; tarjumah : GDL Central Library International Languages:Lost and Paid   Book 2014
Pe 294.543 GAN : Gandhi,     
      Niyāyish / Mahātmā Gāndī ; tarjumah-ʼi Shahrām Naqsh Tabrīzī. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
Pe 297.122 WAD : Wadud, Amina.     
      Qurān va zan : bāz khavānī va taf̄sir matn muqadas, qurān Majīd az manẓar yik zan / Amanih Wadūd, tarj GDL Grandview Library International Languages:Available   Book 2015
Pe 297.4 BEY      
      Beyond words [videorecording] / written, directed and produced by Jahanshah Ardalan. GDL Central Library DVD:Available   DVD/Video 2003
Pe 297.4 NUR : Nūrbakhsh, Sīmā.     
      Nūr dar ḥikmat-i Suhravardī / Sīmā Sādāt Nūrbakhsh. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2012
Pe 297.5 GHA : Ghazzālī,     
      Dar justujū-yi rastgār : ḥikāyatʹhā-yi Kīmiyā-yi saʻādat bā guftārī-i tafṣīlī darbārah-ʼi zindagī va GDL Casa Verdugo Library International Languages:Available   Book 2014
Pe 297.93 CHA : Chamanʹkhvāh, Laylā,     
      Bahāyīyat va rizhīm-i Pahlavī / nivishtah, Laylā Chamanʹkhvāh ; mudīr-i hunarī, Bāsim al-Rassām. GDL Central Library International Languages:Available, GDL Pacific Park Library International Languages:Available   Book 2013?
Pe 302.222 KAR : Karīmī, Rāmīn.     
      Zabān badan : rāz hā yi kih dīgarān bih shumā nimī gūyand / girdāvarī va taʼlīf, Rāmīn Karīmī. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2013
Pe 303.625 TOD : Todenhöfer, Jürgen,     
      Nigāhī bih dāʻish az darūn : 10 rūz dar dūlat Islāmī / Yūgin Tūdinhūfir ; tarjumih, Raḥmān Afshārī. GDL Central Library International Languages:DUE 06-18-19   Book 2016
Pe 305.3 PEA : Pease, Allan.     
      Chirā mardān dalīl nimī āvarand va zanān bih kafsh hā yi bīshtarī niyāz dārand / nivīsandih Alin va B GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2012
Pe 305.31 BID : Biddulph, Steve.     
      Haft gām tā mardānigī : rāhī bih dunyā yi mardān ; yik naqshih rāh barāy mardānī kih mī khavāhand zin GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2013
Pe 305.42 SCH : Schultz, Dagmar.     
      Qudrat va laẕẕat : Maqālāt-i barguzidah-i Adriyan Rich, Odri Lurd / mutarjim Shadi Amīn. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
Pe 305.4889 AWJ      
      Awj mūj [videorecording] : Furūgh Farrukhzād sīnamā va tātr / kārgardān Nāṣir Ṣaffārīyān. GDL Central Library DVD:Available   DVD/Video 2004
Pe 305.4889 KHU : Khusrawʹpanāh, Muḥammad Ḥusayn,     
      Hadafʹhā va mubārazah-ʼi zan-i Īrānī : az inqilāb-i mashrūṭah tā salṭanat-i Pahlavī / Muḥammad Ḥusayn GDL Central Library International Languages:DUE 06-18-19   Book 2002
Pe 306.7 FAR    
      Mardān vayfirī zanān Ispāgitī : dark va liẕat burdan az tafāvut hā / nivīsandigān Bīl va Pam Fāril ; GDL Central Library International Languages:Available, GDL Grandview Library International Languages:Available   Book 2016
      Mardān vayfirī zanān Ispāgitī : dark va liẕat burdan az tafāvut hā / nivīsandigān Bīl va Pam Fāril ; GDL Central Library International Languages:Available, GDL Grandview Library International Languages:Available   Book 2016
Pe 306.7 HAL : Hall, Paula.     
      Bihbūd ravābiṭ zanāshūʼiyi bih zabān ādamīzād / a̲sar Pāʼiūlā Hāl ; tarjumih Laylā Rasūlī. GDL Central Library International Languages:Damaged   Book 2013
Pe 306.7 MCKA : McKay, Matthew.     
      Mahārat hā yi zindigī zanāshūʼī / nivīsandigān Matīū Mak kī ; Pātrīk Finīng, Kīm Pālg : mutarjimān Sh GDL Central Library International Languages:Available   Book 2012
Pe 306.73 RAN    
      Rang-i ʻishq [videorecording] = The color of love / Shirazi Films (Iran) & Marakesh Productions (USA) GDL Central Library DVD:Available, GDL Pacific Park Library DVD:Available, PAS Central Library DVD, Non-Fiction:Available   DVD/Video 2007
      Rang-i ʻishq [videorecording] = The color of love / Shirazi Films (Iran) & Marakesh Productions (USA) GDL Central Library DVD:Available, GDL Pacific Park Library DVD:Available, PAS Central Library DVD, Non-Fiction:Available   DVD/Video 2007
Pe 306.81 CLO : Cloud, Henry.     
      Zindigī mushtarak va ḥad va marz hāyash : chih intikhāb hā yi ʻishq rā zindih my kunand va kudām hā m GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2011
Pe 306.874 DIZ : Dizhkām, Muḥammad riz̤ā.     
      Ravānshināsī kūdakān va nū javānān : ānchih vālidayn bāyad dar bārih yi rushd va tarbiyat kūdakān va GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2011
Pe 306.874 ISA : Isay, Jane.     
      Āsah-i birvaʹ āsah-i bīyā : rāhnamā-yi ẓarīf dar irtibāṭ vāladīn bā farzandān-i bāligh / Jān Īsa ; ba GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2008
Pe 323.623 PUR 2013      
      Pursish va pāsukhʹhā-yi āzmūn-i tābiʻīyat-i Iyālāt-i Muttaḥidah-i Āmrīkā : bih Fārsī va Ingilīsī / ta GDL Central Library International Languages:Available   Book 2013
Pe 327.1241HAM : Hamfêr.     
      Khāṭirāt-i Hamfir : jāsūs-i Inglīsī dar mamālik-i Islāmī / tarjumah-ʼi Muḥsin Muʼayyidī. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
Pe 332.01 KIY : Kiyosaki, Robert T.,     
      Rāhnimā yi pidar ̲sirvatmand barāy ̲sirvatmand shudan bidūn istifādih az kārt ʻitibārī / Rābirt Kiyūsāk GDL Central Library International Languages:Available   Book 2013
Pe 332.024 KIY : Kiyosaki, Robert T.,     
      Hūsh mālī khūd rā afzāyish dahīd : dar bārih pūl va sarmāyih khūd bā hūsh tar ʻamal kunīd / Rābirt Ki GDL Grandview Library International Languages:Available   Book 2013
Pe 363.292 BOR : Borchert, William G.     
      1000 sāl pākī : 20 zindigī x 50 sāl pākī / Vīlīām J. Būrshirt ; Māīkil Fītzpātrīk ; [bargardān] Farzā GDL Central Library International Languages:Available   Book 2012
Pe 363.325 ABD : ʻAbd al-Malikī, Saʻīd,     
      Taḥlīl-i ravānʹshinākhtī-i padīdah-i Dāʻish : bā taʼkīd bar ravānʹshināsī-i siyāsī / taʼlīf-i, Saʻīd GDL Central Library International Languages:Available   Book 2015
Pe 365.45 UJA      
      Ujāq-i sard-i hamsāyah / Atābak Fatḥ Allāhʹzādah. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2008
Pe 366 COL : Coleman, John,     
      Kumitih-yi 300 : kānūn-i tuʼtiʼhhay-i jahānī / nivishtihyi, Jān Kulman ; tarjumih-yi, Yahyā Shams. GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 1999
Pe 371.192 PAP : Papworth, Michael.     
      Rāhnāmāyi raftār bā nu javānān / nevisandih Mikl Papvorth; tarjumih-i Nisan Gahan. GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2009
Pe 371.3 DUR : Durānī, Kamāl.     
      Madrisih zadigī : nigāhī bih ikhtilāl hā yi taḥṣīlī dānish āmūzān bā rīshih hā yi ʻāṭifī va ijtimāʻyi GDL Central Library International Languages:Available   Book 2015
Pe 391.0095 GHA : Ghaybī, Mihrāsā,     
      Hasht hizār sāl-i tārīkh-i pūshāk-i aqvām-i Īrānī / taʼlīf-i Mihr Āsā Ghaybī. GDL Central Library International Languages:Staff Reported Missing, GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
Pe 392.2918 P. : P., Bill,     
      Ṣakhrih rā rahā kun : rafiʻ navāqiṣ shakhṣiyatī (āshināyī bā qadam hā yi shish va haft) / Bīl P., Tād GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2012
Pe 394.2614 JAH : Jāḥiẓ,     
      Jashnʹhā va āyīnʹhā-yi Īrānī : Nawrūz-i bāstānī, Yaldā, Chahārshanbah-i sūrī, Nawrūz / taʼlīf-i Abū ʻ GDL Montrose Library International Languages:Claims Retd, GDL Pacific Park Library International Languages:Available   Book 2005
Pe 394.2695 DAD    
      Nawrūz va falsafah-i Haftʹsīn / pazhūhish va nigārish Muḥammad ʻAlī Dādʹkhāh. GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 2004
      Nawrūz va falsafah-i Haftʹsīn / pazhūhish va nigārish Mūḥammad ʻAlī Dādʹkhvāh. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2014
Pe 398.2 AVI : Āvīshan, Ashkān.     
      Z̤aḥḥāk dar chashmʹandāz-i yak taʻbīr : Z̤aḥḥāk az darūnah-yi taʻbīrhā / Ashkān Āvīshan. GDL Montrose Library International Languages:Available   Book 1990
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only